Sinds oktober is het Iepenplein groener en veiliger geworden. Om overlast van mensen die op het Iepenplein rondhingen te verminderen zijn de bankjes verplaatst naar een meer zichtbare plek op het plein. Door de betrokkenheid van bewoners is het plein nu een plek waar buurtgenoten samen een spelletje kunnen spelen op een damtafel en een schaaktafel. De jeu-de-boulesbaan is gebleven. 

Bewoners voelden zich niet altijd veilig op het Iepenplein. Dat leverde veel meldingen van overlast op. Naast het verplaatsen van de bankjes zijn ook zijn de ingangen van het plein aangepast, zodat het minder makkelijk is om met een scooter het plein op te rijden. De bewoners hebben leefregels opgesteld waarin staat hoe bewoners met elkaar om willen gaan. Deze regels zijn te lezen op borden op het plein.

‘Wat ik belangrijk vind, is dat bewoners zich veilig voelen in hun buurt’, vertelt stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer. ‘ Op het Iepenplein hoorden wij geluiden dat dit niet zo was. In overleg met de bewoners hebben we besloten om het plein anders in te delen en groener te maken. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Het plein is nu minder aantrekkelijk voor overlastveroorzakers en juist aantrekkelijker voor de bewoners van het plein. Ik vind het geweldig dat bewoners het initiatief hebben genomen om afgelopen weekend een buurtfeest te organiseren om de vernieuwing te vieren.’

Bewoners wilden graag met elkaar een spelletje kunnen spelen aan tafels om zo andere bewoners te ontmoeten. Ook om ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren. Daarom staat er nu een damtafel en schaaktafel op het plein. Met veel planten is het plein een stuk groener geworden. Dat sluit ook goed aan bij de aanleg van nieuwe groenplekken verspreid over de gehele stad. Hierbij wordt ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme wateroverlast, droogte en hitte. Bij het vernieuwde Iepenplein is hier ook rekening mee gehouden.