Home Overzicht Hoe past uitbreiding parkeerterrein sportpark Diemerpark in bestemmingsplan?

Hoe past uitbreiding parkeerterrein sportpark Diemerpark in bestemmingsplan?

0

Het gemeentebestuur wil het sportterrein en het parkeerterrein in het Diemerpark flink uitbreiden. Het past echter niet in het bestemmingsplan. Daarvoor is een advies nodig van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC). De TAC bracht al twee keer een negatief pre-advies uit. Volgens Kees Lakerveld van de Vrienden van het Diemerpark lijkt er nu een truc bedacht te zijn om een derde negatief TAC-advies te ontlopen.

‘Het plan voldoet niet aan de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur: het is te groot voor het groentype ‘sportpark’ en zou ten koste gaan van het groentype ‘struinnatuur’, zegt Kees Lakerveld. ‘Uit het concept ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dat onlangs ter inzage is gelegd, blijkt dat men het gebied met groentype ‘sportpark’ flink wil vergroten.’ In plaats dat men het plan aanpast aan het beleid, zoals een goed bestuur betaamt, past men het beleid aan het plan aan.’ Hij nodigt iedereen met hart voor het Diemerpark uit zich te laten horen. Op 18 januari is er een online informatiebijeenkomst van de gemeente waarvoor je je kunt aanmelden.