Home Overzicht Sportactiviteiten voor kwetsbare jongeren

Sportactiviteiten voor kwetsbare jongeren

0

Voor kwetsbare jongeren is sporten extra belangrijk. Nu sporten voor jongeren tot 18 jaar is toegestaan, gaan buurtsportaanbieders activiteiten aanbieden aan kwetsbare jongeren. De druk op de gezinnen wordt dan kleiner, verveling en overlast verminderen. De gemeente heeft de sportverenigingen gevraagd met buitenactiviteiten te beginnen voor alle kinderen en jongeren in Amsterdam.

De sportactiviteiten moeten voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk worden. Wethouder sport Simone Kukenheim: ‘Bij de openstelling betrekken we niet alleen clubs maar ook buurtsportaanbieders, zodat we ook kwetsbare kinderen bereiken. Sommige van hen hadden we voorheen slecht in beeld maar zien we nu opeens op straat rondhangen. Anderen zijn door de coronamaatregelen buiten beeld geraakt. Via sportactiviteiten willen we hen in het vizier krijgen en begeleiden naar hulp.’

Onder kwetsbare jeugd vallen kinderen uit gezinnen met meerdere problemen op gebied van bijvoorbeeld werk, inkomen, onderwijs of psychosociale problematiek. Zo kan het gaan om kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten waarbij de spanningen in het gezin oplopen door schulden en baanverlies van een ouder. Via bijvoorbeeld het jongerenwerk, het Ouder- en Kindteam (OKT), de leerplichtambtenaren of de GGD kunnen buurtsportaanbieders de kinderen doorverwijzen naar activiteiten.

Kinderen die lid zijn van een sportclub kunnen weer onder begeleiding trainen. Omdat de sporthallen gesloten blijven, moeten binnensporten wel buiten beoefend worden. Clubs van binnensporten die training willen geven op een sportpark, kunnen van de gemeente een veld huren.

Het college heeft de sportverenigingen gevraagd hun club zoveel mogelijk open te stellen voor kinderen en jongeren die geen lid zijn. De gemeente wil clubs hiermee waar nodig ondersteunen.

Het kabinet heeft vorige week besloten dat kinderen tot en met 18 jaar weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan.

De 1,5 meter-regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders en andere toeschouwers mogen niet aanwezig zijn op het sportpark. De clubgebouwen blijven gesloten, met uitzondering van afspraken over gebruik van toiletten en toegang tot EHBO-materialen.