Home Overzicht ‘Warmteplan Sluisbuurt moet van tafel’

‘Warmteplan Sluisbuurt moet van tafel’

0

De gemeente wil alle huizen en gebouwen in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland verplicht aansluiten op het warmtenet. Omdat de warmte daarvan afkomstig is van afvalverbranding, aardgas en biomassa stapte milieugroepering Amsterdam Fossielvrij naar de rechter. Die oordeelde dat het warmteplan Sluisbuurt van tafel moet.

De rechter oordeelde dat de Amsterdamse interpretatie van de aansluitplicht in strijd is met het landelijke bouwbesluit. De gemeente mag niet op eigen houtje de rekenregels veranderen, waardoor het lijkt alsof het warmtenet de meest duurzame oplossing is voor de stad. De gemeente doet dit om voldoende warmteaansluitingen te garanderen voor Westpoort Warmte, een joint-venture tussen de gemeente en de multinational Vattenfall.

Volgens het Warmteplan Sluisbuurt konden bouwers ontheffing krijgen op de aansluitplicht als ze met een duurzaam alternatief kwamen. Omdat het gaat om goed geïsoleerde nieuwbouw volstaat volgens Fossielvrij Amsterdam een energiezuinige warmtepomp in de appartementen. De gemeente staat niet toe de zonnepanelen die schone elektriciteit opwekken voor warmtepompen mee te laten tellen in het warmteplan. Daarom spande Amsterdam Fossielvrij een rechtszaak aan.

De uitspraak kan van invloed zijn op de andere plannen van het college om Amsterdam aardgasvrij te maken. De onlangs verschenen Transitievisie Warmte is gebaseerd op het idee dat elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens (benodigd voor warmtepompen) niet meetelt als duurzame warmtevoorziening. De rechter heeft nu uitgesproken dat zonnepanelen en windmolens er wel toe doen.