Home Nieuws Stadsdeel maakt klucht van drijvende tuinen Oostelijke Eilanden

Stadsdeel maakt klucht van drijvende tuinen Oostelijke Eilanden

0

Vorig jaar won het plan ‘Drijvende tuinen op de Oostelijke Eilanden’ met een ruime meerderheid aan stemmen de prijsvraag van Centrum Begroot. De initiatiefnemers kregen toestemming het plan te realiseren en ontvingen het te winnen bedrag van 50.000 euro van Stadsdeel Centrum. Toen het afgelopen juni zover was om het plan te realiseren, hield het stadsdeel dat tegen met een dwangsom van ook 50.000 euro.

Het stadsdeel legt de ‘preventieve last onder dwangsom’ op omdat de makers van de drijftuinen in overtreding zouden zijn. Die zouden geen duurzame materialen hebben gebruikt. In een reactie meldt het stadsdeel dat voor de bouw van de tuinen gebruik is gemaakt van piepschuim en landbouwplastic. ‘De microplastics die deze materialen in het water achterlaten zijn zeer milieuvervuilend.’

Drijftuinen zijn oorspronkelijk een idee van wijlen Robert Jasper Grootveld. Met gerecyclede piepschuim blokken, gaas en vissersnetten bouwde hij een constructie waar hij aarde op stortte en tuintjes op aanlegde.

Rob Schrama, een van de makers van de drijvende tuinen die vorige maand op de Wittenburgervaart te water zouden worden gelaten, is verbijsterd over de gang van zaken. ‘Iedereen wist van te voren welke materialen zouden worden gebruikt en die zijn juist duurzaam. Het piepschuim zit veilig in het gaas en de netten, waardoor de microplastics niet kunnen loskomen. Ze blijven dus op hun plek. Daarnaast zijn de gebruikte materialen uv-bestendig. Ze verweren niet.’

Niet iedereen is het erover eens dat de nu gebruikte materialen duurzaam zijn. Plastic dat in aanraking komt met water geeft hoe dan ook risico op microplastics. Hoeveel dat is hangt af van het soort plastic. Of dit veel gevaar oplevert is nog onvoldoende bekend. Drijvende tuintjes van biologisch afbreekbaar materiaal zijn niet mogelijk. Die vallen op een gegeven moment uit elkaar.

Buurtbewoners deden actief mee aan het maken van de tuintjes door plantjes te doneren. Volgens het verslag van een bewonersvergadering waarin de kwestie is besproken, is er bij de gemeente nog steeds steun voor het plan en zou Waternet de dwarsliggende partij zijn. De watertuinmannen geven vooralsnog niet op. Ze tekenen bezwaar aan en beramen zich op verdere acties. Actiegroep ‘Sigaristen’ ondersteunt de vlottenbouwers en bewoners van de Oostelijke Eilanden.