Het idee voor een IJmeerverbinding, een metro tussen Almere en Amsterdam via IJburg was nog maar in 2020 nog maar net uit de mottenballen of de stadsdeelcommissies Oost en Nieuw-West opperen het idee om de lijn door te trekken naar West. Echter, de plannen gingen terug bij de mottenballen. Nu, in 2024, roept de stadsdeelcommissie Oost opnieuw op om serieus onderzoek te doen naar een metrolijn.

Een plan voor een IJselmeerverbinding bestaat al jaren. Het is in 2011 gepresenteerd als IJmeerlijn en voorziet in twee metrostations op IJburg. In het plan sluit de IJmeerlijn aan op wat nu metrolijn 51 richting Isolatorweg is. Overstap is mogelijk bij de stations Zuid en Duivendrecht. Een snelle rit vanuit IJburg naar het Centrum, Zuid-Oost, Noord en de Zuidas is dan realiteit.

Het Zeeburgereiland wordt bebouwd in een hoog stedelijke dichtheid die veel verkeer zal opleveren. Daarnaast wordt IJburg verder uitgebreid met onder meer Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland, waardoor de vervoersbehoefte verder toeneemt. Het wordt steeds belangrijker om al deze woonlocaties met een snelle OV-verbinding met onder andere Almere en de rest van de stad te verbinden. Nu is alleen maar de huidige tramlijn 26 daarvoor beschikbaar. Dat is lang niet meer genoeg, vindt de stadsdeelcommissie. De IJburgtram is in de spits nu al overbelast en zou door een nieuwe metroverbinding worden ontlast.

De stadsdeelcommissie ziet ook het Zuiderzeeplein als een vervoersknelpunt dat met opstoppingen en filevorming dreigt te worden. Dat kan worden ontlast door een tweede centrale ontsluitingslijn aan te leggen.

De aanleg van een metrolijn, of een alternatieve hoogwaardige OV-verbinding als een trein of lightrail, vanaf Almere naar Diemen-Zuid via IJburg nader dient volgens de stadsdeelcommissie te worden onderzocht omdat dit een van de weinige manieren is waarop een tweezijdige OV-oplossing mogelijk wordt.

Op IJburg is vanaf de eerste plannen voor de nieuwe wijk voorzien in de ruimtelijke reservering voor een tracé voor een metrolijn vanaf de Pampuslaan naar metro- en spoorstation Diemen-Zuid, stelt de stadsdeelcommissie vast. Via dat station is er aansluiting op alle metrolijnen en op onder meer de NS-stations Duivendrecht, RAI en Zuid. Hierdoor ontstaat een betere verbinding met de stadsdelen Zuid en West en de werkgebieden bij Schiphol. Ook wordt hiermee het station Amsterdam Centraal ontlast.

De stadsdeelcommissie doet de gemeenteraad ook een voorstel voor de financiering. Als er door de verschillende overheden wordt besloten dat de Noord-Zuidlijn niet wordt doorgetrokken naar Schiphol dan zouden de vrijkomende gelden beschikbaar kunnen komen voor de financiering van de toekomstige hoogwaardige OV-verbinding naar Almere. Den Haag heeft in september de toezegging om het leeuwendeel van de kosten voor de Noord-Zuidlijn voor haar rekening te nemen voor een deel ingetrokken.

Voor de IJmeerverbinding is er onderzoek gedaan naar een brug- en een tunnelvariant. De kosten van zo’n IJmeerverbinding met een brug werden in 2012 op 2,9 miljard euro geschat. De ondergrondse variant zou 1,6 miljard euro goedkoper zijn dan een 30 meter hoge brug over het IJmeer. Met een snelle metrolijn ben je in 10 minuten in hartje Amsterdam. Op IJburg-strandeiland is al een uitsparing gemaakt voor een tunnelbuis.