Home Overzicht Stadsdeelcommissie wil niet in de krant lezen over proef legalisering wietteelt in...

Stadsdeelcommissie wil niet in de krant lezen over proef legalisering wietteelt in Oost

0

Nagenoeg de hele stadsdeelcommissie vindt het onbegrijpelijk dat ze in de krant moet lezen dat stadsdeel Oost is uitgekozen voor een proef met legalisering van wietteelt. Onlangs is het Veiligheiddsplan in de commissie behandeld, maar over gereguleerde wietteelt is daar niet gesproken. De VVD en Méérbelangen noemen het ontbreken van discussie en betrokkenheid hierover een democratisch tekort. Ook de andere partijen betreuren het dat de stadsdeelcommissie uit de pers moet vernemen dat de driehoek van Amsterdam het stadsdeel Oost voorstelt voor deze proef.

De SP, PvdA, GroenLinks, DENK en D66 vinden het positief dat er werk gemaakt wordt om de wiethandel uit de illegaliteit te halen. Maar ze betreuren het dat coffeeshophouders in deze tijd gedwongen worden om te handelen met handelaren in illegale producten. Daarom steunen zij het dagelijks bestuur van Oost om deze proef in Amsterdam-Oost in goede banen te leiden.

De VVD en Méérbelangen vragen om een onderzoek naar mogelijke buurtoverlast veroorzaakt door coffeeshops in Oost. Ze willen dat er duidelijke criteria komen om de geschiktheid van coffeeshops te beoordelen.

Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer heeft de stadsdeelcommissie inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de betrokkenheid van stadsdeel Oost bij het experiment. Doel van de proef is om te kijken of en zo ja, hoe telers op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Kabinet kan dan bezien wat de effecten zijn op bijvoorbeeld criminaliteit en volksgezondheid.

Amsterdam was uitverkoren om als een van de grote steden om deel te nemen. Later is besloten om niet de hele stad te laten meedoen met het experiment, maar met een stadsdeel waarvan het inwoneraantal overeenkomt met dat van een grote stad. Oost wordt daar met tien coffeeshops als geschikt voor gezien.

De burgemeester besloot stadsdeel Oost voor te dragen voor deelname aan het experiment. Momenteel vindt er nader ambtelijk overleg plaats over de voorwaarden waaronder de voordracht van Oost kan worden gehonoreerd. Het is onduidelijk welke invloed de val van het kabinet zal hebben op de voortgang van het experiment. De stadsdeelvoorzitter belooft dat ze de stadsdeelcommissie op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen.