Home Overzicht Stichting vraagt onderzoek naar verontreinigde bodem Oosterpark

Stichting vraagt onderzoek naar verontreinigde bodem Oosterpark

0

De bodem van het Oosterpark is op sommige plaatsen ernstig verontreinigd met lood. Volgens het RIVM moeten er maatregelen genomen worden als de loodwaarden van de bodem hoger zijn dan 100 mg/kg. Onderzoek door het onafhankelijk bureau IDDS zou volgens Ernst Sonneveld van de stichting Herstel Oosterpark (SHO) waarden aangetoond tot 440 mg/kg. Dat schrijft Ernst Sonneleveld in een brief aan het bestuur van Amsterdam en de Veiligheidsregio. Volgens stadsdeelbestuurder Ivar Manuel hebben IDDS en de GGD al eerder bevestigd dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen

In de brief aan het bestuur van Amsterdam en de Veiligheidsregio eist de SHO dat er per direct waarschuwingsborden bij de ingangen van het Oosterpark worden geplaatst om te waarschuwen voor ernstige bodemverontreiniging. Ook wil de stichting dat de gemeente direct onderzoekt hoe de bodem van het Oosterpark weer veilig is te maken voor kinderen om er te spelen.

De SHO probeert al langer in overleg met de gemeente deze urgentie duidelijk te maken. Al in 2019 werd een zwartboek aangeboden over de situatie in het Oosterpark, waaronder een hoofdstuk over de sterk verontreinigde bodem. De gemeente is volgens de stichting niet bereid om mee te denken. Ernst Sonneveld: ‘De gemeente volhardt in het ontkennen van de feitelijke situatie in het Oosterpark. De gemeente beroept zich er op dat het Oosterpark een ‘park met natuurwaarden’ is waar andere normen gelden dan voor een plaats waar kinderen spelen.’

In 2020 liet stadsdeelbestuurder Ivar Manuel weten dat de bodemonderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd, door een onafhankelijk bureau strikt volgens de landelijk geldende protocollen en richtlijnen worden uitgevoerd en daar komen geen verontrustende waarden uit. IDDS en de GGD bevestigden toen dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. De gemeente zag daarom geen aanleiding voor het nader onderzoek waar SHO om vraagt. Voor het stadsdeel is het dossier gesloten.

In de hele discussie over de toegelaten loodwaarden draait het om welke functie het Oosterpark heeft. In een park met natuurwaarden wordt een hoeveelheid lood van 800 mg/kg door de gemeente Amsterdam als grens aangehouden. Op plaatsen waar kinderen spelen hoort de grenswaarde niet boven de 100 mg/kg te komen. In het Oosterpark is op  twee kleine kinderspeelplaatsen schoon zand aangebracht.

De brief van SHO staat op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 16 februari.