Home Overzicht Verzoek voorlopige voorziening werkterrein Galileïplantsoen afgewezen

Verzoek voorlopige voorziening werkterrein Galileïplantsoen afgewezen

0

De rechter heeft het verzoek van een bewoner op de voorlopige voorzieningen die zijn aangevraagd tegen het opslag- en keetterrein op het Galileïplantsoen afgewezen. Het terrein, dat is aangelegd in een groot plantsoen, wordt gebruikt voor groot onderhoud in Middenmeer-Noord en de aanleg van een warmtenet. De aannemer belooft met aanpassingen te komen.

De komende vijf jaar brengt veel zwaar verkeer materiaal dat nodig is voor het groot onderhoud in Middenmeer-Noord naar de locatie op het Galileïplantsoen. Dat kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Vervolgens worden de materialen verder de buurt in vervoerd. Ook op het opslag- en keetterrein vinden werkzaamheden plaats.

De buurt is woedend omdat er geen inspraak is geweest. Bewoners vragen zich af waarom er niet is gesproken over alternatieve locaties en begrijpen niet dat het plantsoen jarenlang wordt opgeofferd. Volgens de stadsdeelbestuurder Rik Vermin (GL) was participatie met de buurt niet nodig omdat het uitsluitend om uitvoering van werk gaat. De stadsdeelcommissie nam tegen het ontbreken van participatie een voorstel van afkeuring aan. Het dagelijks bestuur gooide dat in de prullenbak.

Volgens de aannemer is het plantsoen de enige mogelijke werklocatie voor het project. Of dat zo is, kon de voorzieningenrechter niet controleren omdat het onderzoek en de criteria niet beschikbaar waren. Het bouwbedrijf moet van de rechter nog zorgvuldig motiveren waarom het werk alleen op deze locatie gedaan kan worden.

De voorzieningenrechter wees er ook op dat de werklocatie is bedoeld als tijdelijke werklocatie en alle gevolgen van de aanleg (ophoging, asfaltering, plaatsing van een keet en hekwerk) worden na afronding van het project weer ongedaan gemaakt zodat het Galileïplantsoen in de oude staat wordt teruggebracht. Na de werkzaamheden zal het plantsoen in de oude staat worden teruggebracht.

Als het groot onderhoud in Middenmeer na vijf jaar is voltooid is Middenmeer-Zuid aan de beurt voor groot onderhoud. Daarvoor wordt dan ook weer een periode van mogelijk vijf jaar gewerkt. Bij bewoners bestaat nu de vrees dat daarvoor niet een nieuw opslag- en keetterrein zal worden aangelegd, maar dat daarvoor het terrein op het Galileïplantsoen zal worden gebruikt. Tien jaar lang zou de buurt rondom het Galileïplantsoen dan worden geconfronteerd met overlast.