Home Overzicht Talkshow in teken huiselijk geweld en kindermishandeling

Talkshow in teken huiselijk geweld en kindermishandeling

0

Dwars door Oost in de Jungle is terug op donderdag 14 november. Het wordt een speciale aflevering in het kader van de Week tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Abdellah Mehraz van Trias Pedagogica probeert allochtone vaders meer bij de opvoeding te betrekken. Abdellah vertelt erover. Sinds 2002 is Abdellah als pedagoog betrokken bij het thema opvoeden en vaderschap.

Ruim tien jaar geleden heeft hij Trias Pedagogica opgericht: een onafhankelijk adviesbureau voor interculturele pedagogiek, opvoeding & vaderschap. Het bureau werkt voor overheid, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties in het hele land. Abdellah ontwikkelde de ‘opvoeddebatten’ en beschreef de Trias Pedagogica in een handboek. In 2012 won Trias Pedagogica de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Het kind centraal
Bij Trias Pedagogica staat het kind centraal. Samen met trainers, professionals en beleidsmakers worden vaders in staat gesteld om hun rol bij de opvoeding van de kinderen zo goed mogelijk te vervullen. Zij biedt trainingstrajecten op maat aan voor vaders en professionals, maar ontwikkelt ook producten als methodiekbeschrijvingen, onderzoeksrapporten, informatieve films en spellen. Bij alle activiteiten wordt uitgegaan van de eigen kracht en ervaringsdeskundigheid van de doelgroep. Met de ontwikkelde methodieken en opvoeddebatten worden veel vaders bereikt.

Wat biedt Trias Pedagogica aan?
Voor vaders en gezin zijn er opvoeddebatten met vaders onderling, en met vaders en kinderen. Zij bieden een platform aan grote groepen vaders om onderling te spreken over allerlei (taboegevoelige) onderwerpen rond opvoeding. De diensten voor professionals hebben tot doel hen toe te rusten voor het werk binnen interculturele context. Ook leidt Trias Pedagogica professionals op tot gespreksleider bij opvoeddebatten. Ten behoeve van het onderwijs is het lesprogramma ‘Interculturele pedagogiek’ voor HBO ontwikkeld. Trias Pedagogica adviseert lokale en landelijke overheid en beleidsmakers over thema’s zoals radicalisering, kindermishandeling en huiselijk geweld.

Check [email protected] | 06 1484 8730