Home Overzicht Tentoonstelling helpt depressiviteit bespreekbaar te maken

Tentoonstelling helpt depressiviteit bespreekbaar te maken

0
Foto Linelle Deunk.

Op het Oranje-Vrijstaatplein in Oostpoort staan vanaf 19 september drie weken lang portretten van jongeren die vertellen over hun mentale kwetsbaarheid. Met deze buitententoonstelling ‘Open over depressiviteit’ wordt extra aandacht besteed aan de mentale gezondheid van de jeugd. Naast de tentoonstelling organiseert stadsdeel Oost gedurende de drie weken activiteiten binnen het thema mentale gezondheid.

Jaarlijks hebben in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen last van depressie, waarvan veel jongeren. In de buitententoonstelling zijn portretten van jongeren tussen de 18 en 35 jaar te zien die vertellen hoe ze hun depressie ervaren, hoe ze hiermee omgaan en wat hun omgeving kan doen.

De initiatiefnemers zijn Amsterdammers die zagen hoe hun kinderen vochten met hun depressie en hier uiteindelijk mee leerden omgaan. Bij de opening vertelt de bedenker van de tentoonstelling haar persoonlijke verhaal over de depressie van haar dochter en twee jongeren van de foto’s vertellen open over hun mentale worstelingen.

Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer opent de tentoonstelling op maandag 19 september om 16.30 uur. ‘In coronatijd hebben we gezien hoe kwetsbaar de mentale gezondheid van jongeren is’, zegt Carolien de Heer. ‘Daarom vind ik het belangrijk om extra aandacht te besteden aan deze doelgroep. Ik ben trots dat deze tentoonstelling pal voor het stadsdeelkantoor komt en dat we als stadsdeel actief jongeren betrekken met activiteiten die daadwerkelijk hulp bieden aan degenen die het nodig hebben. Iedereen is welkom, ook ouders en betrokkenen buiten stadsdeel Oost.’

De reizende tentoonstelling is al op veel plekken in Nederland en Amsterdam geweest en nu heeft het stadsdeel de tentoonstelling ook naar Oost gehaald.