Home Overzicht Tijdelijke pont vebindt Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Tijdelijke pont vebindt Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

0

Vanaf zomer 2022 kan er een tijdelijke pontverbinding voor fietsers en voetgangers zijn tussen de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en Kop Sporenburg in het oostelijk Havengebied. Het college is akkoord met deze voorkeursroute en stelt geld beschikbaar.

Niet iedereen op het Sporenburg is blij met de komst van de pontverbinding. Men vreest overlast van de grote hoeveelheid fietsers die gebruik zullen maken van de pont en van de effecten op de leefbaarheid. Maar ook over de verkeersveiligheid, het aantasten van het unieke buurtkarakter, het verdwijnen van waterrecreatie, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn punten van zorg.

Toch lijkt een verbinding tussen het Oostelijk Havengebied en het snelgroeiende Zeeburgereiland noodzaak. Op het Zeeburgereiland groeit in rap tempo het aantal bewoners, maar ook het onderwijs trekt er leerlingen van elders in de stad. Het Oostelijk Havengebied verandert naar een meer centrale wijk in Amsterdam. De behoefte aan nieuwe en betere fietsverbindingen is groot.  Deze tijdelijke pontverbinding is een oplossing voor zeven jaar.

De inspraak heeft tot nu toe opgeleverd dat brom- en snorscooters geen gebruik kunnen maken van de pont. De pont krijgt nieuwe, schonere dieselmotoren waardoor de uitstoot en geluid minder wordt. De steiger van de pont op de Kop Sporenburg komt ten noorden van het Tegelbergplein, zodat de recreatiefunctie van en ruimte op het plein zoveel mogelijk behouden blijven.

In oktober, november neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe pontverbinding. Voor die tijd bespreekt de raadscommissie
Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) het voorstel.