De Berlagebrug is aan het einde van zijn technische levensduur en is toe aan grootschalig onderhoud. Voor de renovatie van het Rijksmonument uit 1932, dat is ontworpen door architect H.P. Berlage, wordt er vanaf vandaag aan de noordzijde een hulpbrug voor fietsers en voetgangers aangelegd. De werkzaamheden aan de hulpbrug zijn op 24 juli afgerond.

A l in 2017 werden klachten over geluidsoverlast van de brug en problemen bij warm weer ondervonden. Dat was aanleiding om de staat van de brug eens goed te bekijken. Daaruit bleek dat technische onderdelen zijn versleten en het beweegbare deel van de brug is vervormd. Ook bleek dat er scheuren zijn in het brugwachtershuisje. De brug voldoet niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid.

De brug krijgt een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk. Ook worden de monumentale onderdelen opgeknapt. Ook worden er kabels en leidingen aangelegd. Omdat er wordt gewerkt vanaf pontons zijn gedurende die periode twee van de vijf doorvaarten open.

Als de hulpbrug klaar is wordt de Berlagebrug ruim drie maanden volledig afgesloten voor alle verkeer. Auto’s worden in die periode omgeleid, fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de hulpbrug. Naar verwachting kan op 11 november het verkeer weer van de vernieuwde Berlagebrug gebruikmaken. De maanden daarna wordt de hulpbrug verwijderd.