De Kinderombudsman heeft de gemeente verzocht om onderzoek te doen naar loodverontreiniging parken in oud stedelijk gebied. Het onderzoek voor het Oosterpark is inmiddels gereed. Geconcludeerd wordt dat in het gehele park het gemiddelde gehalte aan lood in de bodem beneden de gezondheidskundige advieswaarde (van de GGD) van 100 mg/kg ligt.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door RSK, een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau, blijkt dat in het park bij één boring een sterk verhoogde loodwaarde is gemeten. Deze loodwaarde is echter gemeten op een plek waar geen direct contact met deze verontreiniging is. Daardoor is het is volgens de gemeente niet nodig om deze plek te saneren. De resultaten van dit onderzoek bevestigen volgens de gemeente de resultaten van eerdere onderzoeken. De conclusie is dat de bodemkwaliteit in het park voldoende is voor een veilig gebruik van het park door bezoekers.

De Stichting Herstel Oosterpark (SHO) wijst de gemeente al enige jaren op de aanwezigheid van lood in de bodem van het Oosterpark. In 2019 bood de SHO een zwartboek aan over de situatie in het Oosterpark, waaronder een hoofdstuk over een sterk verontreinigde bodem. In 2020 liet stadsdeelbestuurder Ivar Manuel weten dat uit bodemonderzoeken, die strikt volgens de landelijk geldende protocollen en richtlijnen waren uitgevoerd, geen verontrustende waarden bleken.

Onderzoekbureau IDDS en de GGD bevestigden toen dat er geen sprake is van humane risico’s en dat kinderen veilig in het park kunnen spelen. De gemeente zag daarom geen aanleiding voor het nader onderzoek waar SHO om vroeg. Voor het stadsdeel was het dossier gesloten. De gemeente heeft later opdracht gegeven om onderzoek te doen naar loodverontreiniging parken in oud stedelijk gebied. Uit de resultaten van het onderzoek door onderzoekbureau RSK wordt nu opnieuw geconcludeerd dat het loodgehalte in de toplaag van het Oosterpark voldoende veilig is voor gebruik van het park door bezoekers.