Home Overzicht Bewoners: Uitwaaiplek op de Kop van het Java-eiland

Bewoners: Uitwaaiplek op de Kop van het Java-eiland

0

Met gepaste trots presenteren bewoners en ondernemers hun plan voor de Kop van het Java-eiland. Na een intensief participatietraject met verschillende workshops is het plan klaar. 18 maart wordt het in Hotel Jakarta aangeboden aan de huidige wethouder Marieke van Doorninck en stadsdeelbestuurder Rick Vermin. Of het plan gerealiseerd wordt, is onzeker. De Kop is aangewezen als een van de mogelijke plekken waar het slavernijmuseum komt te staan.

Als het aan de bewoners ligt, blijft de Kop Java een open uitwaaiplek. Gezien de bouwplannen in de omgeving is de behoefte aan een uitwaaiplek groter dan ooit. De bewoners pleiten ervoor de Kop robuust en open te houden, met ruimte voor (kleine) evenementen.

Verwijzen naar het havenverleden

In de eerste workshops werden de ergernissen geïnventariseerd, de uitgangspunten geformuleerd en schetsontwerpen gepresenteerd. Vooral het in kaart brengen van het achterstallig onderhoud was erg verhelderend. Op een grote bijeenkomst afgelopen oktober konden bewoners commentaar geven, vragen stellen en aanvullingen voorstellen op het plan. Zo hebben kinderen aangegeven dat een vliegerveldje met hoge bomen in de nabijheid geen goed idee is.

Het plan laat ruimte voor latere invullingen. De Kop blijft zo leeg mogelijk, alleen oostwaarts worden wat bomen geplaatst om de zitplekken meer schaduw voor warme dagen te geven. In de directe omgeving van de gebouwen komen twee gebieden, omringd door heggen, die ruimte bieden aan een fietsenstalling voor het hotel, een buurttuin, voetbalkooi, skateparkje en hondenveld.

De materialen die gebruikt worden verwijzen naar het havenverleden van het gebied. Stoere masten met schijnwerpers appelleren aan de oude havenverlichting en zijn in één lijn geplaatst van west naar oost. Aan de oostkant worden enkele stevige bomen geplaatst. Door de schaduw en koelte kan in de zomer meer gebruik worden  gemaakt van het gebied. Het grasveld op de kop wordt groter, waardoor er een betere waterhuishouding ontstaat.

‘We zijn niet tegen het museum, we zijn voor een open Kop.’

Bert Kommerij is vanaf het begin bij het proces betrokken: ‘Vier jaar geleden werd er door de gemeente een besluit genomen: de Kop zou een park worden. Alleen: niemand heeft dat opgepakt. Op een of andere manier is er geen overdracht geweest en de plek verrommelde steeds meer. Eigenlijk was het de taak van de gemeente om met een plan te komen of een prijsvraag of iets dergelijks, zeker toen bleek dat de tijdelijke school de Kleine Kapitein na dertien jaar zou gaan verdwijnen.

Onder leiding van landschapsarchitect en buurtbewoner Huub Juurlink zijn wij, een groep betrokken bewoners, aan de slag gegaan. Door alle buurtinitiatieven op het Java-eiland en Hotel Jakarta erbij te betrekken, hebben we aan een zo breed mogelijk plan gewerkt. Breed in de zin van gedragen door de buurt. Ik weet niet precies wat we verder kunnen doen. Geduld hebben en volhouden, denk ik.’

Hoe schat Bert Kommerij de kansen in voor het plan nu de Kop mogelijk de locatie van het Slavernijmuseum wordt? ‘In 2019 is het plan voor een Slavernijmuseum al afgekeurd door de commissie Kloos, het adviesorgaan van de gemeente voor de Kop Java. Dat zal nu weer gebeuren. Het is heel belangrijk dat dat museum er komt, maar niet op de Kop. De Kop is veel te klein voor het slavernijmuseum, zeker als je denkt aan het verkeer dat je kwijt moet. We zijn niet tegen het museum, we zijn voor een open Kop.’

Het plan is in te zien op stadsdorpjava-eiland.