Home Oostelijk Havengebied Verdeelde reacties op pontverbinding tussen Zeeburgereiland en Sporenburg

Verdeelde reacties op pontverbinding tussen Zeeburgereiland en Sporenburg

0

Van de pont die sinds begin vorig jaar het Zeeburgereiland en Sporenburg verbindt maken inmiddels ongeveer 500 personen gebruik. Uit een evaluatie blijkt dat 90 procent daarvan op de fiets komt. De gebruikers komen voor een groot deel uit de directe omgeving van de pont, vooral het Oostelijk Havengebied en Zeeburgereiland. Bijna alle gebruikers van de pont zijn positief over de pont. Meer dan 60 procent is zeer positief.

In januari was pont F, zoals hij in de dienstregeling van het GVB te boek staat, een jaar in gebruik. Bewoners van Sporenburg maakten zich zorgen over wat de pont zou betekenen voor de verkeersveiligheid. Meer dan de helft van de bewoners van Sporenburg is positief of zeer positief over de pont. Een kwart is negatief of zeer negatief. Meer dan de helft van de bewoners maakt gebruik van de pont. De mensen die positief oordelen geven aan dat het omfietsen scheelt nu de pont er is. En je hoeft de Amsterdamse brug niet te nemen.

De onderzoekers maakten op twee kruispunten videobeelden van onveilige situaties van voor en na de ingebruikname van de pont en vergeleken die. Daaruit blijkt dat er geen verband tussen de verkeersveiligheid en de pont op deze kruispunten met het huidige beperkte aantal pontgebruikers. Maar met de opening van Hogeschool InHolland op het Zeeburgereiland en de groei van de Sluisbuurt zal het aantal gebruikers toenemen.

De gemeente verwachtte dat ongeveer 1500 voetgangers en fietsers per dag de pont zouden nemen. Na zeven jaar zou dat aantal zijn gegroeid tot 4000 per dag. Momenteel zijn het er 500.