Home Overzicht Vergunning voor kleine evenementen goedkoper

Vergunning voor kleine evenementen goedkoper

0

Organisatoren van evenementen waar maximaal 250 bezoekers komen, hoeven volgend jaar minder leges te betalen, 250 euro in plaats van de 1.046 euro wat het nu kost. Ook wil het college nader onderzoek doen naar een meldingsplicht in plaats van een vergunning voor evenementen tot 250 of 500 bezoekers.

‘Kunst en cultuur moeten voor elke Amsterdammer dichtbij zijn’, zegt wethouder Touria Meliani. ‘Kleinschalige evenementen zorgen voor verbinding tussen Amsterdammers. Financiële drempels wegnemen om kleine evenementen te organiseren helpt hierbij.’

In het coalitieakkoord is het plan opgenomen om kleinschalige buurtgerichte evenementen vrij te stellen van leges. Dit is op korte termijn niet mogelijk, omdat er tijd nodig is om dit goed te kunnen regelen. Het college gebruikt 2023 als proefjaar en onderzoekt in de praktijk voor welk type evenementen kan worden volstaan met een meldingsplicht in plaats van een vergunning. Belangrijkste criteria om dit te toetsen zijn een veilig verloop voor bezoekers en een aanvaardbaar overlastniveau voor de omgeving.

Voor evenementen tot maximaal 500 bezoekers geldt een tarief van 1.046,00 euro. Het college stelt voor daar een nieuwe categorie tot maximaal 250 bezoekers aan toe te voegen, met een legestarief van 250 euro.

Bij evenementen tot 250 bezoekers gaat het vaak om buurtevenementen met een relatief eenvoudig karakter, met minder werk voor de vergunningverlening. In de raadsvergadering van december 2023 zal het wijzigingsvoorstel worden ingebracht.