Home IJburg Bouw op Centrumeiland vertraagd door wegvallen stikstofvrijstelling

Bouw op Centrumeiland vertraagd door wegvallen stikstofvrijstelling

0

De stikstofcrisis gooit zand in de raderen bij de bouw van woningen op Centrumeiland. Door de stikstofcrisis loopt deze nieuwe wijk op IJburg vertraging op. Door een uitspraak van de Raad van State moet de gemeente de berekeningen van de stikstofuitstoot bij de bouw van twee blokken op Centrumeiland opnieuw doen. Hoe groot de vertraging is, is nog niet bekend.

Onlangs werd bekend dat de Raad van State de bouwvrijstelling van tafel veegde. De stikstof die vrijkomt tijdens de bouw van woningen, kantoren, industrie of infrastructuur moet ook worden meegerekend in de vergunningsaanvraag. De bouwvrijstelling die het kabinet in 2021 invoerde, was volgens de Raad van State in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht en kan daarom niet langer worden toegepast.

Uit nieuwe stikstofberekeningen moet blijken of een project wel of geen schade oplevert voor beschermde Natura 2000-gebieden. Dat levert in ieder geval vertraging op. Het kost namelijk tijd om zulke berekeningen te maken en daarnaast is er een tekort aan experts om ze te kunnen maken. Welke invloed dit zal hebben voor de bouw op het Centrumeiland zal later blijken.