Home Dwars nieuws Voor koffie, een praatje en tweedehandskleren

Voor koffie, een praatje en tweedehandskleren

0
De officiële opening op 30 september j.l.

In de Derde Oosterparkstraat 271 bevindt zich het pand van het Leger des Heils. Dit pand werd grondig verbouwd en is sinds 30 september weer geopend. Bewoners kunnen er koffie drinken, kleding uitzoeken in het winkeltje of op zondag een dienst bijwonen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 14.00 uur.

Jan Molenaar | Foto Harma Huiting (HaFo Harma)

In de vernieuwde grote zaal spreek ik met Danielle Goede, missionair werker, en met Willeke van der Woude, coördinator. Danielle deed haar opleiding tot pastoraal medewerker aan de christelijke hogeschool in Ede. ‘Vroeger wilde ik dierenarts worden, maar uiteindelijk moest het toch een beroep worden waarbij ik met mensen zou gaan werken,’ vertelt Danielle. Het geestelijke aspect is voor haar belangrijk, de functie van missionair werker is haar op het lijf geschreven. ‘Het is belangrijk dat de ruimte in de Oosterparkstraat een veilige ruimte is waar iedereen zich welkom voelt, dat het een fijne ontmoetingsplaats is.’ De zaal is dan ook groot, licht en gezellig.

Er zijn koffieochtenden van maandag tot en met donderdag, er is een winkeltje met tweedehandskleren en er vindt seniorengym plaats. Op woensdag is er een warme maaltijd. Het ambulante team werkt ook vanuit deze locatie, Danielle en haar collega hebben zodoende korte lijnen met dit team.

In de grote zaal vindt de gebruikelijke zondagsviering plaats. De oorspronkelijke kerkzaal is tot verdriet van sommige gelovigen omgebouwd tot kantoorruimtes.

Historie en identiteit

Het Leger des Heils is een christelijke internationale beweging. Op de website staat een indrukwekkende lijst met verschillende activiteiten, allemaal om anderen te helpen. Het varieert van ambulante begeleiding om bij mensen de boel weer op de rails te krijgen tot beschermd wonen, jeugdbescherming, reclassering en internationale ontwikkelingssamenwerking.

Iedereen die hier betaald werk doet, heeft een christelijke achtergrond. In andere landen is dit vanwege wetgeving niet toegestaan, maar in Nederland mag een werkgever bij sollicitaties wel selecteren op geloofsovertuiging. Het lijkt me ook van belang om de identiteit van een christelijke organisatie te behouden.

De organisatie ontstond in de negentiende eeuw in het Victoriaanse Engeland. Het Leger heeft een organisatiemodel dat lijkt op een krijgsmacht. Er is sprake van rangen zoals generaal, kolonel en luitenant. Medewerkers noemen zich strijdbaar tegen het onrecht en voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Alcoholverslaving was en is een maatschappelijk probleem waartegen het meest werd en wordt gestreden.

Ook het uniform is typerend voor deze organisatie en vindt zijn oorsprong in dezelfde Victoriaanse tijd. Willeke: ‘Als je een uniform droeg in deze tijd van armoede, dan was je iemand.’

Activiteiten

Danielle en Willeke willen het activiteitenaanbod graag uitbreiden en afstemmen op het bestaande buurtaanbod. ‘Het is belangrijk dat we elkaar aanvullen en ondersteunen. We zien elkaar niet als concurrenten. Het is niet de bedoeling een soortgelijke activiteit voor dezelfde doelgroep op hetzelfde tijdstip aan te bieden.’

Om het activiteitenaanbod uit te breiden zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Op dit moment zijn er al vrijwilligers die schoon maken, de koffieochtenden bemensen en is er iemand die kookt. Iedereen met een goed idee voor een buurtactiviteit kan terecht in de Derde Oosterparkstraat. Een christelijke levensovertuiging is voor ‘gewone’ activiteiten niet noodzakelijk, uiteraard is dit wel van belang voor activiteiten met een diepgang. Het is in de toekomst ook mogelijk dat het gebouw in de avonduren geopend is.

Te hopen is dat nog meer buurtbewoners de weg naar het mooie verbouwde gebouw zullen vinden. De professionele krachten en huidige vrijwilligers zorgen voor een veilige, prettige en laagdrempelige sfeer. En het aanbod van activiteiten voor de buurt is er breder op geworden!