Artis krijgt geen subsidie van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur om het zwaar verouderde aquarium van de dierentuin te restaureren. Meer rijksmonumenten geld nodig voor grote renovaties en daardoor is het moeilijk om alleen Artis te helpen. Op dit moment is er geen regeling waaruit Uslu de gevraagde 10 miljoen euro kan betalen. Wellicht komt er later wel geld beschikbaar.

Twee jaar geleden sloot het Aquarium van Artis voor een grondige restauratie. Het gesteente van het rijksmonument uit 1882 was ernstig aangetast door zout water uit lekkende bassins.  Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden voltooid. Komende jaren worden de bouw- en herstelwerkzaamheden gerealiseerd.  Artis hoopt het aquarium in 2025 te heropenen.

De kosten voor Artis grootste restauratieopdracht ooit zijn geraamd op 47 miljoen euro. Dat is een immens bedrag voor de stichting die volledig afhankelijk is van kaartverkoop, donaties en subsidies. De dierentuin kon de restauratie beginnen dankzij steun van de gemeente Amsterdam, fondsen en particuliere schenkers. Een team voert campagne om de nog benodigde 24 miljoen euro te werven. De bijdrage van het Rijk is daarbij onmisbaar.