Home Overzicht Voorzieningenrechter schort de aanleg van opslagterrein Galileïplantsoen op

Voorzieningenrechter schort de aanleg van opslagterrein Galileïplantsoen op

0

Bewoners van het Galileïplantsoen hebben opnieuw bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een opslagterrein met bouwkeet midden in het plantsoen. De voorzieningenrechter heeft enkele dagen geleden uitspraak gedaan. Het bezwaar van de bewoners is toegekend.

Alweer enige tijd geleden is een begin gemaakt met de aanleg van het opslagterrein. De werkzaamheden zijn in juni vorig jaar gestaakt na een gerechtelijke uitspraak die volgde op bezwaren van de bewoners. De activiteiten werden voortgezet vanuit een locatie op het Zeeburgereiland.

Het opslagterrein aan de drukke weg over het Galileïplantsoen is volgens de bewoners slecht bereikbaar voor grote opleggers zonder de aanwezige bomen te beschadigen. Dat blijkt ook uit advies van groendeskundigen. Ook hebben de bewoners er geen vertrouwen in dat de opslaglocatie na vijf jaar daadwerkelijk zal worden opgeheven en in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht.

Over het water van het plantsoen is voorzien in een brug die het werkterrein met de overzijde verbindt. De watervergunning die de aanleg van de brug mogelijk zou moeten maken is echter herroepen waardoor het onduidelijk is of die brug ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de bouwkeet die op twee meter afstand van de waterlijn is gepland. Dat moet minimaal vijf meter zijn.

De meerkosten of andere beperkingen en uitdagingen voor de aannemer wegen volgens de voorzieningenrechter niet op tegen het belang van de bewoners voor het behoud en het beschermen van de bomen die voor hun woon- en leefklimaat een bijzondere waarde vertegenwoordigen.

De schorsing van het bestreden besluit geldt niet tot het einde van het project. De bal ligt nu bij de rechtbank die in de beroepsprocedure zal beslissen over de toekomst van de locatie van het project.