Home Overzicht Vreedzame wijk Zeeburgereiland: buurt voor en door elkaar

Vreedzame wijk Zeeburgereiland: buurt voor en door elkaar

0

Op het Zeeburgereiland wordt behalve een nieuwe woonbuurt, ook een vreedzame wijk gebouwd. Op initiatief van Stichting Vreedzaam werken bewoners, ondernemers en scholieren samen aan een verdraagzame maatschappij en lossen zij zelf problemen op. Jong, oud, bewoners of bezoeker, iedereen is gelijk en draagt bij. Belangrijk doel is kinderen en jongeren voor te bereiden op deelname aan de samenleving.

Lewis Daniels

Afgelopen woensdag was de kick off van de Vreedzame Wijk Zeeburgereiland. Het is een gebied in ontwikkeling waar in de nabije toekomst nog drie buurten bijkomen. De Vreedzame Wijk bestaat al langer in Amsterdamse buurten en andere steden. De resultaten zijn positief. Kinderen uit deze wijken doen het beter op school, (jeugd) criminaliteit neemt af en minder tienermeisjes raken zwanger. In de Vreedzame Wijk staat voorop dat alle bewoners bij elkaar horen. Iedereen is welkom en zorgt gezamenlijk voor de buurt. Dat lijkt haaks te staan op een samenleving die steeds meer individualiseert, maar sociaal makelaar Judith Loffeld signaleert dat deze trend zo is doorgeschoten dat het tij keert.

‘Mensen grijpen terug naar vroeger toen buren nog met elkaar spraken’

‘Mensen grijpen terug naar vroeger toen buren nog met elkaar spraken’, vertelt Judith. ‘Een sociaal buurtnetwerk is goed voor de leefbaarheid. Als je elkaar kent is het makkelijker elkaar aan te spreken op bijvoorbeeld geluidsoverlast.’ Haar collega Bas Zwiers vult aan dat de Vreedzame Wijk zich ook bezighoudt met huishoudelijke zaken. ‘Wat doen flatbewoners als de lift smerig is? Maken ze die zelf schoon, of wordt de woningcorporatie ingeschakeld? Hoe gaan we om met gemeenschappelijk groen? Met de jeugd bespreken we hoe iedereen straks prettig gebruik kan maken van de nog op te leveren skatebaan, die een van de grootste van de stad zal worden en dus ook bezocht gaat worden door jongeren uit andere buurten. Die zijn uiteraard net zo welkom. En medeverantwoordelijk.’

Almal en Maritte (beiden 14) zijn leerlingen van het Cburgcollege, een vreedzame school op het Zeeburgereiland. Ze zijn ook mediators op het college en hebben daarvoor een cursus bij de Vreedzame Wijk gevolgd. ‘Wij bemiddelen bij kleine conflicten, zoals de een die iets van de ander heeft stuk gemaakt of iemand die zonder het te vragen iets van een ander heeft gepakt. We komen ook tussenbeide als er is geroddeld of een foto is doorgestuurd. Bij grote problemen schakelen we de schoolleiding of  hulpverleners in.’

Mirjam van Tiggele, teamleider van het college is zeer tevreden over de mediation van Almal en Maritte. ‘Leerlingen lossen liever met leeftijdsgenoten conflicten op dan met docenten en nemen zo eerder aan dat ze zich hebben misdragen. Ze corrigeren elkaar. De mediation is er vooral op gericht kleine onenigheid niet te laten escaleren. Veel kleine ruzies kun je het best negeren, maar sommige niet en dan is mediation een uitkomst.’

Tijdens de Kick Off presenteert stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter het convenant dat is opgesteld door meerdere instanties en tekent hij deze als eerste nadat hij zijn toespraak heeft afgesloten met de wijze woorden ‘It takes a village to raise a child.’