Home Groen Vruchtbare start van het Kennisnetwerk Buurtgroen

Vruchtbare start van het Kennisnetwerk Buurtgroen

0
Foto Paul de Dooij

Met dertig groene Amsterdammers en een mini-symposium is het ‘Kennisnetwerk Buurtgroen’ van start gegaan. Onder de deelnemers waren mensen die zich actief inzetten voor het vergroenen van buurten in Amsterdam. Door geregeld samen te komen en kennis te delen, zowel fysiek als digitaal, zal dit kennisnetwerk warm gehouden en verder uitgebouwd worden.

Ongeveer dertig groene vrijwilligers, uit alle zeven stadsdelen, zijn opgeleid tot groencoach en kunnen gebieds- en themagericht Amsterdammers helpen bij vragen en ideeën over het vergroenen van hun buurt. Als vervolg, worden in overleg met de stadsdelen korte groencoach trainingen ontwikkeld voor professionals zoals ambtenaren, welzijnswerkers en wijkbeheerders. Zo kan er gezamenlijk en constructief gewerkt worden aan een groen, gezond en duurzaam Amsterdam.

Check buurtgroen020.nl Daar kan meer informatie worden gevonden over groencoaching in Amsterdam en over het vergroenen van buurten.