Home Overzicht Wat levert de Agenda Autoluw op? Dit dus

Wat levert de Agenda Autoluw op? Dit dus

0

Soms hebben zaken even tijd nodig, maar dan heb je ook een mooi resultaat. In november of december 2016 zou eigenlijk het voorlopig ontwerp van de Tilanusstraat vastgesteld worden. Bij deze vergadering van (toen nog) de bestuurscommissie stond de raadszaal van Oost ineens weer vol. Bewoners waren niet blij met het voorstel waarin bomen gekapt werden en autoparkeerplaatsen behouden werden. Ook bood het plan geen oplossing voor het gebrek aan fiets-parkeerplekken. Het ontwerp paste wel bij het toenmalige beleid, maar ja… dat is zelden de uitleg die bewoners tevreden stelt.

Vlak daarna besloten we als bestuurscommissie, ik was zelf nog geen stadsdeelbestuurder, om de Tilanusstraat tot een zogeheten participatief experiment te maken. Een experiment om bewoners meer invloed te geven, in dit geval op de herinrichting van hun straat. We kwamen al snel met het idee om op basis van loting een bewonersgroep samen te stellen. Hierdoor ontstond er een aselecte groep bewoners uit de straat en de omliggende straten. Deze werkgroep ging aan de slag met ontwerpers van de gemeente om tot voorstellen te komen en uiteindelijk zou de buurt mogen stemmen.

Eerlijk is eerlijk, het was een ‘bumpy road’. Een beetje zoals de Tilanusstraat erbij ligt want inmiddels is deze heel hard toe aan vervanging. De samenstelling van de werkgroep is meerdere malen veranderd. Op de straat was het soms het gesprek van de dag. En ook in de bestuurscommissie was het soms niet makkelijk, we hadden tenslotte afgesproken dat we de wens van de bewoners over zouden nemen, maar die botste met het beleid. Voornamelijk doordat er geen parkeerplaatsen opgeheven mochten worden. Uiteindelijk kwamen er toch een aantal ontwerpen, waarvan er twee niet voldeden aan het beleid. En terwijl de buurt wist dat sommige ontwerpen niet gelijk uitgevoerd konden worden, koos men daar in meerderheid toch voor. Een mooi voorstel, maar helaas zag het toenmalig college er niets in.

Maar dit college kwam, onder aanvoering van GroenLinks, al snel met de ambitie Autoluw en dat was precies wat dit project nodig had. Nieuw parkeerbeleid waardoor er ruimte ontstond op straat om andere keuzes te maken. En nu bijna 4 (!) jaar later heeft het stadsdeel het definitief ontwerp voor de Tilanusstraat mogen vaststellen. Het is vrijwel 1 op 1 zoals de buurt wenst, behoud van de bestaande bomen, ruimte om meer bomen plaatsen en extra groen te creëren en veel meer ruimte voor fietsen. We hebben veel geleerd van het proces, we hebben veel gevraagd van de buurt en het kostte de nodige tijd om tot het ontwerp te komen, maar ik denk dat we echt een prachtig ontwerp hebben.

Het zal nog even duren voor het klaar is, aanbesteden en uitvoeren kosten ook tijd, maar in het voorjaar van 2022 hoop ik dat we met een leuke bijeenkomst de straat feestelijk openen en tegelijk kunnen laten zien wat een weelde een autoluwe stad is.