Home Oostelijke Eilanden Wateren rond de Oostelijke Eilanden ernstig vervuild

Wateren rond de Oostelijke Eilanden ernstig vervuild

0

De GGD ontraadt nadrukkelijk het zwemmen in de wateren rond de Oostelijke Eilanden. Als het water ondiep is of als boten langs varen, kan de bodem worden omgewoeld. Daarbij kunnen schadelijke stoffen uit het slib met het water mengen. Zwemmers kunnen ongezonde stoffen uit het slib binnenkrijgen via huid of door inslikken van water.

Onderzoek door Waternet wees uit dat de vervuiling in de wateren rond de Oostelijke Eilanden ernstiger is dan eerder werd gedacht. Het blijkt dat de sliblaag bijna overal sterk is verontreinigd door zware metalen en PAK (teerproducten). Met name in de Wittenburgervaart, Oostenburgervaart, Oostenburgerdwarsvaart en de Dijksgracht Oost. De vaste bodem onder het slib is op die plekken niet verontreinigd.

Bij de Kattenburgervaart is het andersom: daar is het slib niet, maar de vaste bodem onder het slib juist wel verontreinigd door zware metalen en PAK. Het slib fungeert daar op dit moment als afdekking voor de vervuiling in de bodem eronder. De geconstateerde vervuiling is op alle plekken boven de ‘interventiewaarde’. Dat betekent dat die zo ernstig is dat aanpak noodzakelijk is.

Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Als dat is gebeurd zal Waternet voor de diverse vaarten saneringsplannen opstellen, waarin wordt aangegeven hoe een en ander zal worden aangepakt – saneren kan bijvoorbeeld door vervuild slib te verwijderen dan wel het af te dekken.

Meer informatie over zwemmen in open water en gezondheid
Foto Stadsarchief Amsterdam