Home Indische Buurt Waterschap verbetert dijk langs Nieuwe Diep in Flevopark

Waterschap verbetert dijk langs Nieuwe Diep in Flevopark

0

De dijk langs en in het Flevopark bij het Nieuwe Diep is niet hoog en niet sterk genoeg. Deze dijk beschermt het Flevopark en omliggende gebieden tegen hoog water in het Nieuwe Diep. Het gaat om het deel van de dijk vanaf het Waterkeringpad tot en met de Valentijnkade. De dijkverbetering eindigt ter hoogte van de Kramatweg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de dijk verbeteren.

Het Waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. Daaruit bleek blijkt dat de dijk niet hoog genoeg is. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet plaatselijk wel verbeterd worden om aan de gestelde eisen te voldoen. Waternet gaat namens het waterschap de dijk verbeteren.

De dijk ligt aan de rand van het Flevopark. Het is een bijzondere locatie aan de rand van de Indische Buurt, tussen de Joodse Begraafplaats en het water van het Nieuwe Diep. Tijdens het proces houdt het Waterschap rekening met de bijzondere natuurwaarden van het park op deze locatie.

Onderzoeken over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie hebben duidelijk gemaakt waarmee rekening moet worden gehouden bij het verhogen van de dijk. Vervolgens is het Waterschap met bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving in gesprek gegaan. Daarna zijn plannen gemaakt voor het verbeteren van de dijk. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt in het derde kwartaal van dit jaar een besluit over een voorkeursalternatief. Vervolgens wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt. De uitvoering van de dijkverbetering start eind 2025.