ICT-wethouder Alexander Scholtes wil dat er schot komt in de aanleg van glasvezel in Amsterdam. Daarom is vandaag met internetaanbieders KPN en Open Dutch Fiber (ODF) vandaag het convenant ‘Fiber to the Home’ ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt waardoor Amsterdammers weten wanneer hun huis aan de beurt is om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk, en welke maatregelen worden genomen om dat met zo min mogelijk overlast te doen.

Glasvezel wordt sinds 2019 aangelegd in Amsterdam. Dit zal vanaf nu gebeuren volgens een nieuwe werkwijze. De uitgangspunten daarbij zijn een snelle uitrol, glasvezel voor alle Amsterdammers met meer keuze in providers, en zo min mogelijk overlast bij de aanleg.

Dutch Open fiber gaat glasvezelnetwerk aanleggen bij 18.000 huishoudens in de Transvaalbuurt, Frankendael, Middenmeer en Betondorp. De werkzaamheden beginnen april 2023 en bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Over de aanleg in andere delen van Oost en Centrum Oost is nog niets bekend. De uitrol is in nu volle gang in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. Volgend jaar worden andere delen van de stad aangepakt.

Het convenant ziet erop toe dat in stadsdeel Centrum door de providers gezamenlijk in één keer glasvezel wordt aangelegd. Vanwege de historische stedenbouw en het intensieve gebruik van de openbare ruimte is het hier niet mogelijk om glasvezel door elke partij afzonderlijk aan te leggen, waardoor straten meerdere keren open zouden moeten. De aanleg gebeurt nu in één keer, waardoor de straat maar een keer open hoeft.

‘KPN is blij met de overeengekomen werkwijze en de regierol die de gemeente Amsterdam hiermee op zich neemt’, zegt Joost Steltenpool, directeur KPN Netwerk. ‘Want dit schept een basis voor KPN om versneld in heel Amsterdam het kopernetwerk te vervangen door glasvezel. Dat is goed voor alle huishoudens in Amsterdam, de economie, de zorg, het onderwijs, en de maatschappij, want razendsnel internet brengt je verder.’