Home Dwars nieuws Lange weg naar autoluwe stad

Lange weg naar autoluwe stad

0

Verkeersbeleid in Amsterdam, het is een bron van voorspelbare commentaren en ergernissen. Met de ‘knip Weesperstraat’ is er eindelijk weer een onderwerp dat voor breedstedelijk rumoer zorgt. Een door vele bewoners ondertekende petitie was het antwoord op het voornemen om tramlijn 19 op te heffen. Over het schrappen van een tunnel tussen Sciencepark en het Voorlandpark zijn met name bewoners van Middenmeer Zuid verbolgen.

Arie van Tol

De drie voorbeelden tonen haarscherp het zwalkende beleid van Amsterdam. Een proef van zes weken met geen enkel concreter idee over een vervolg helpt de stad niet autoluwer te maken, één van de speerpunten in de gemeentelijke beleidsnota.

Een ander punt daarin is het verbeteren van het Openbaar Vervoer (OV); het schrappen van tramlijn 19 kan moeilijk gezien worden als uitvoering daarvan. De kosten en een personeelstekort, niet de kwaliteit van het OV voor gebruikers, zijn leidend.

Vlotte autoroutes in- en uit de stad is het derde speerpunt dat kennelijk niet al te serieus moet worden genomen. Ontlasting van de tijdens de spits overvolle Middenweg, Kruislaan en Wethouder Frankeweg / Galileïplantsoen is kennelijk niet urgent genoeg.

Knip

Van 12 juni t/m 23 juli is de Weesperstraat tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht, met nog drie andere straten, afgesloten. Autoverkeer kan tussen 6.00 uur ’s ochtends en 21.00 uur ’s avonds niet via de Wibautstraat / Weesperstraat naar en van het centrum.

‘Weer eens duidelijk hoe belangrijk het OV is voor Amsterdammers’

In de media zijn vele gedupeerden en omwonenden aan het woord geweest. De autobezitters in het Centrum die er nog langer over doen om bij hun werk of oude, hulpbehoevende moeder in Zuid te komen. De bewoners aan en rond de Weesperstraat die het heerlijk vinden zo zonder geraas, lawaai en stinkende dampen. De ondernemers, de taxichauffeurs…

Voorspelbaar ‘niet to the point’ was het VVD-raadslid: ‘Met de afsluiting stuurt de wethouder het verkeer de A10 op; dit misbruik als afvalputje kan betekenen dat het Rijk geen geld meer in de Zuidasdok zal stoppen.’ Een bewoonster op AT5 was tenminste duidelijk: ‘Je hebt toch geen proef of onderzoeken nodig om te concluderen dat het met de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de Weesperstraat niet al te best gesteld is en dat de vervuiling zeer ernstig is.’

Lijn 19

‘Door de petities en reacties is het maar weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk het OV is voor Amsterdammers.’ Deze zin komt uit een verklaring van wethouder Van der Horst waarin zij verder meldt dat er toch niet bezuinigd hoeft te worden bij het  GVB. Dat wel het personeelstekort een zorgpunt blijft. Het belangrijkste: het opheffen van tramlijn 19 gaat niet door! Lijn 19 en 14 gaan echter wel minder frequent rijden, zodat de rest van de tramlijnen ongewijzigd kunnen blijven.

Tunnel

Het achterwege laten van de verbinding tussen de ring A10 en Sciencepark via een tunnel zou gezien kunnen worden als een autoluwe maatregel. De gemeente heeft laten weten dat de te hoge kosten allesbepalend waren. Er komt onderzoek naar alternatieven om de files en overlast te verminderen. Voor omwonenden in Middenmeer blijft een toekomst met meer veiligheid, meer leefbaarheid en minder vervuiling een illusie. Tenzij de automobilist eindelijk het individuele ‘genot’ in de file opgeeft ten faveure van schonere lucht en in Diemen op tram 19 overstapt.