Mark van dongen (SP) mag gezien worden als een veteraan in de Amsterdamse deelraadspolitiek. Al in de tijd van stadsdeel Zeeburg was hij van 2002-2010 fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de toenmalige deelraad. Afkomstig uit Breda studeerde hij in de jaren 80 Historische Letterkunde in Amsterdam en hij woont sindsdien al in de Indische Buurt in een woning vol boeken.

Fokko Kuik

Na een periode korte na zijn afstuderen bij dagblad De Waarheid gewerkt te hebben werd hij lid van de SP en werkte hij een korte periode als politiek medewerker in de Tweede Kamer in Den Haag. Later kreeg hij een baan als raadsadviseur bij gemeente Naarden, die uiteindelijk overging in de gemeente Gooise Meren. Inmiddels is hij daar met pensioen gegaan.

Met ruim 140.000 inwoners is Amsterdam-Oost een middelgrote stad op zichzelf. Groter bijvoorbeeld dan een gemeente als Zwolle, dat op de 19e plaats staat op de lijst van grootste gemeentes van Nederland. Toch heeft Oost geen eigen deelgemeenteraad. Sinds 2014 zijn deze door de Tweede Kamer niet meer toegestaan en moeten de stadsdelen in Amsterdam het doen met adviserende ‘stadsdeelcommissies’. Fokko Kuik vraagt zich af hoe de huidige commissieleden hun rol en functioneren ervaren.

Zijn rentree in de stadsdeelpolitiek maakte hij in de vorige bestuursperiode toen de VVD geen kandidaten meer over had om een onbezet geraakte zetel in te vullen. De vertegenwoordiger van een andere partij met de meeste stemmen mocht die plaats toen innemen.

Over de invloed van de stadsdeelcommissie in het huidige stelsel is Mark vrij sceptisch: die is heel beperkt. De huidige stadsdelen hebben voornamelijk een adviserende en signalerende functie. Toch ziet hij binnen die beperkte mogelijkheden nog wel degelijk nut van de stadsdeelcommissie. Naar de gemeenteraad toe, met het doorgeven van aandachtspunten voor de uitvoering van beleid. Maar vooral ook naar bewoners en belangengroepen in Oost.

‘Door onze positie in de stadsdeelcommissie zijn we eerder op de hoogte van wat gaat komen dan de gemiddelde burger’. Hierdoor kun je betrokkenen eerder op de hoogte stellen van wat er aan gaat komen dan wanneer beleidsvoornemens al helemaal uitgekristalliseerd zijn in de centrale stad. Als voorbeeld noemt hij een eerder voornemen van de centrale stad om een nieuwe tramlijn langs de Amsterdamse brug aan te leggen. In één van de scenario’s was er sprake van een tracé of een remise op een deel van de joodse begraafplaats.

Als recent voorbeeld van een positieve invloed noemt hij ook de bemoeienis vanuit de commissie met de herinrichting van straten in het Amsteldorp. Hierdoor zijn er toch een aantal andere keuzes gemaakt.

Als onbedoelde, maar toch belangrijke functie van het stadsdeelbestuur in zijn huidige vorm noemt Mark de ‘opleidingsfunctie’. Commissieleden doen politieke ervaring op die later van pas kan komen op een ander politiek niveau. Maar ook de leden van het dagelijks bestuur doen bestuurlijke ervaring op. Zo is Rick Vermin sinds kort namens GroenLinks wethouder in Den Bosch.

Kenmerkend voor de omgangssfeer in de commissie noemt Mark de wat vrijere rol en de meer informele omgang met elkaar. Er zijn minder politieke tegenstellingen en er worden minder politieke spelletjes gespeeld dan in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer.

Wat de relatie met de burgers en bedrijven betreft, heeft elke partij en elk commissielid zijn of haar eigen netwerk. Hierdoor hoor je wat er speelt in verschillende buurten en kun je ook adviezen geven over hoe burgers en belangenorganisaties effectief hun invloed kunnen uitoefenen op de politiek.

Door de diversiteit in afkomst en leeftijden binnen de commissie wordt de diversiteit in het stadsdeel behoorlijk weerspiegeld. Wel zijn – zoals in vrijwel alle politieke geledingen – de meer praktisch opgeleiden ondervertegenwoordigd. Zelf hoopt Mark dat er voor een volgende bestuursperiode een jongere generatie klaarstaat om het stokje van hem over te nemen. Als belangrijkste thema’s voor de lopende periode ziet hij het belang van groen in de wijken en de bereikbaarheid van het nog steeds sterk groeiende Amsterdam-Oost.

Als belangrijk laatste punt voor het goed functioneren van het stadsdeelbestuur noemt hij het belang van goede lokale media, zoals oost-online.nl en bladen zoals Dwars. Na het eerder verdwijnen van het Amsterdams Stadsblad en het recent ook opgeheven magazine de IJ-opener is een goede onafhankelijke nieuwsvoorziening essentieel voor het functioneren van een democratie. Omdat niet alle bewoners digitaal actief zijn, heeft Mark een voorkeur voor een gratis en onafhankelijk huis-aan-huisblad.

Lees Meer leden van de stadsdeelcommissie Oost