Frans van Vliet woont al 17 jaar op IJburg. Hoewel hij is geboren en opgegroeid in Leeuwarden heeft hij veel Amsterdamse roots want zijn familie woonde meerdere generaties in de Amsterdamse Pijp.

Fokko Kuik

Al op jonge leeftijd sloot hij zich in Leeuwarden aan bij de JOVD (de jongerenafdeling van de VVD). Toen hij na de HEAO op zoek ging naar een baan kwam hij in Amsterdam terecht om te gaan werken bij het Gemeentelijke Energie Bedrijf. Na een eerste periode in Zuidoost woonde hij jaren in Diemen, waar hij ook politiek actief werd in de VVD, waaronder een periode als raadslid. Na zijn tijd bij het energiebedrijf is hij zelf ondernemer geworden in de financiële dienstverlening voor bedrijven en dat werk doet hij nog steeds met veel plezier in z’n bedrijf dat nu in Muiden gevestigd is.

Met ruim 140.000 inwoners is Amsterdam-Oost een middelgrote stad op zichzelf. Groter bijvoorbeeld dan een gemeente als Zwolle, dat op de 19e plaats staat op de lijst van grootste gemeentes van Nederland. Toch heeft Oost geen eigen deelgemeenteraad. Sinds 2014 zijn deze door de Tweede Kamer niet meer toegestaan en moeten de stadsdelen in Amsterdam het doen met adviserende ‘stadsdeelcommissies’. Fokko Kuik vraagt zich af hoe de huidige commissieleden hun rol en functioneren ervaren.

Zes jaar geleden is Frans in de stadsdeelcommissie van Oost verkozen, dus hij zit daar inmiddels in z’n tweede periode. Op de vraag wat hij vindt van het functioneren van het stadsdeelbestuur in z’n huidige vorm geeft hij aan deze eigenlijk beter afgeschaft hadden kunnen worden. ‘Maar’, voegt hij er meteen aan toe, ‘nu ze er toch zijn is het toch nuttig om er de tegengeluiden uit de buurten te laten horen’.

Omdat er op centrale stadniveau altijd sprake is van stevige coalitieakkoorden is het des te meer van belang om vanuit de stadsdelen soms ook tegengeluiden te laten horen. Als voorbeeld noemt hij het stedelijk voornemen om windmolens te bouwen, onder andere voor de kust van IJburg. Vrijwel alle partijen in het stadsdeel vonden dat geen goed idee. Maar de partijen die ook in de coalitie van de centrale stad zitten voelen zich in hun stemgedrag toch vaak gebonden aan de opvatting van de eigen partij op gemeenteraadsniveau.

Als voorbeelden waarin het geholpen heeft om vanuit het stadsdeel invloed uit te oefenen noemt hij de aanleg van de Maxisweg, die er na veel weerstand uiteindelijk toch gekomen is. Een onderwerp waarbij hij zich ergert aan de traagheid van de besluitvorming betreft de tijdige aanleg van de zeer gewenste extra sportvelden in het Diemerpark. ‘Dat kinderen kunnen sporten in hun eigen omgeving is toch belangrijker dan de aantasting van een klein stukje park’.

Als belangrijkste drijfveer voor zijn politieke activiteiten noemt Frans het voorkomen van allerlei betuttelende en ideologische maatregelen die ertoe leiden dat belangrijke middengroepen uit de stad verdwijnen. Als voorbeeld hiervan noemt het aangepaste parkeerregime op het Java-eiland, waardoor het jarenlang gedoogde parkeren op straat verboden werd voor mensen die ook hadden kunnen parkeren in een parkeergarage.

Om voldoende feeling te houden met wat er in de verschillende delen van Oost leeft organiseert de VVD tweewekelijks bijeenkomsten met leden uit deze buurten, om zo de commissie-vergaderingen voor te bereiden. De meeste vergaderonderwerpen worden wel van bovenaf ingegeven, maar er is wel degelijk ook ruimte om eigen onderwerpen in te brengen. Ook binnen IJburg is er regelmatig onderling contact tussen partijgenoten uit de verschillende buurten.

Het bestaan van lokale media zoals oost-online vind Frans erg belangrijk, mits ze onafhankelijk zijn en er via subsidies geen valse concurrentie met commerciële organen ontstaat. Dat hoeft wat hem betreft niet via papieren media, want inmiddels is vrijwel iedereen digitaal vaardig genoeg.

Frans zou zelf best nog een periode actief willen blijven in de lokale politiek, maar wil ook wel graag plaats maken voor jongere mensen. Het probleem bij veel jonge mensen is het hebben van voldoende tijd voor zoiets. Het commissiewerk kost toch ongeveer een dag in de week en die tijd kan niet iedereen er voor vrijmaken. ‘Gelukkig is het ook heel leuk om op deze manier met allerlei mensen buiten je eigenlijke vakgebied in contact te komen, dus het geeft ook veel positieve energie.’

Lees  Meer leden van de stadsdeelcommissie Oost
Lees  Wat doet de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost nou eigenlijk?