Home Overzicht Windturbines bij IJburg lijken van de baan

Windturbines bij IJburg lijken van de baan

0

De komst van zeer grote en hoge windturbines bij IJburg lijkt van de baan. Het gemeentebestuur heeft besloten het aantal zoekgebieden te verkleinen. In andere zoekgebieden is de kans groter geworden dat er megawindmolens komen. Het college houdt vast aan het plaatsen van zeventien windturbines in de stad. De gemeenteraad neemt in mei een definitief besluit.

Het protest van IJburgers heeft resultaat opgeleverd. Met 6.000 petities en 160 mensen op de inspraakavond gaat de gemeente nu door de knieën. Wethouder Van Doorninck heeft naar de bezwaren geluisterd. ‘We hebben gekeken naar de mogelijkheden en het draagvlak, en op basis daarvan hebben we nieuwe zoekgebieden vastgesteld’, zegt zij. ‘De zorgen die bewoners in de omgeving van de zoekgebieden hebben over geluid, zicht, gezondheid, en de effecten op de natuur neem ik heel serieus. Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken. Maar ik beloof er alles aan te doen om, gegeven de ambitie, de effecten zo beperkt mogelijk te houden.’

De gebieden waar windturbines moeten komen worden aangepast. Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijke plekken voor windmolens binnen de gemeentegrenzen. Op basis van dit onderzoek en gesprekken met bewoners zijn de zoekgebieden verkleind en geprioriteerd. De ambitie van de gemeenteraad om vóór 2030 50 megawatt extra aan windenergie op te wekken, blijft overeind. Dit betekent dat er binnen de gemeentegrenzen zo’n zeventien windturbines bij moeten komen om die ambitie te halen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): ‘In de strijd tegen klimaatverandering moet er veel meer schone energie worden opgewekt. Door zonnepanelen op grote en kleine daken, door windmolens op zee, maar ook door windmolens op land. Als stad willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen, door ook binnen onze stadsgrenzen te zoeken naar de meest geschikte plekken voor nieuwe windmolens. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en het draagvlak, en op basis daarvan hebben we nieuwe zoekgebieden vastgesteld. De zorgen die bewoners in de omgeving van de zoekgebieden hebben over geluid, zicht, gezondheid, en de effecten op de natuur neem ik heel serieus. Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken. Maar ik beloof er alles aan te doen om, gegeven de ambitie, de effecten zo beperkt mogelijk te houden.’

De zoekgebieden zijn verkleind en er is een prioritering aangebracht. De gebieden op de kaart die een groene kleur hebben gekregen zijn de voorkeursgebieden. Dat zijn in Oost het IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerscheg. Amstelscheg, Gaasperplas, Zeeburgereiland en IJburg baai zijn ‘rode gebieden’ op de kaart geworden. Dit betekent dat de gemeente pas naar deze gebieden gaat kijken als er in de groene gebieden niet genoeg elektriciteit kan worden opgewekt.

Naar verwachting past ongeveer de helft van het aantal windmolens in het havengebied. De overige windmolens kunnen naar alle waarschijnlijkheid in gebieden die groen gekleurd zijn op de kaart geplaatst worden, ook als delen van deze gebieden in een volgende fase nog afvallen. Alleen als het niet lukt om in de groene gebieden de 50 MW op te wekken, komen eerst de ‘gele’ en dan ‘rode’ gebieden alsnog in beeld.