Stadsdeel Oost verdeelde in totaal 300.000 euro voor plannen van bewoners en ondernemers in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Zij konden plannen indienen waarop later werd gestemd door de bewoners. Totaal zijn er 4.398 stemmen uitgebracht. De plannen die de meeste stemmen hebben gekregen van de inwoners zijn bekend.

Tussen november en januari zijn 48 plannen ingediend. Deze plannen zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid. Voor de Watergraafsmeer zijn er voor de stemfase dertig plannen geselecteerd. Twaalf plannen zijn uiteindelijk door de bewoners gekozen. Die worden nu binnen een jaar uitgevoerd.

Dit zijn de plannen die hebben gewonnen. Ze zullen binnen een jaar worden uitgevoerd.

Ondernemen voor kwetsbare vrouwen

Er worden workshops georganiseerd voor vrouwen die willen ondernemen, zodat zij onafhankelijk en zelfstandig hun idee kunnen uitvoeren. Tijdens de workshops worden er vaardigheden aangeleerd, met als doel zelfstandigheid en zelfverzekerdheid stimuleren. Dit is een missie vanuit buurthuis Archipel. Door: René Arnoldi.
2267 stemmen.

Kansenbank 2.0

De Kansenbank voorziet mensen uit de Indische Buurt van voedsel en levensmiddelen. Stichting MOI is twee jaar geleden begonnen met de Kansenbank in buurthuis Archipel met als doel armoede bestrijden. Nu de Kansenbank wordt voortgezet komt er meer persoonlijke ondersteuning voor mensen, bijvoorbeeld door advies te geven over situaties en de mensen doorverwijzen naar de nodige instanties. Door: René Arnoldi.
2236 stemmen.

Maaltijd & Meer

Maaltijd & Meer zorgt voor het bekostigen van maaltijden en het ophalen van voedseldonaties voor mensen in Amsterdam-Oost die dit nodig hebben. Dit plan biedt ondersteuning aan bewoners en een ontmoetingsplek met maaltijduitgifte. Daarnaast is er een activiteitenaanbod en hulp aanwezig, zoals van Buurthulp Oost en andere samenwerkingspartners. Door: Gianni da Costa.
2231 stemmen.

Tien groene parkjes in Oost erbij!

Er komen tien stadsparkjes op de meest zichtbare woonbootdaken in de Indische Buurt, Oostelijk Havengebied. Een groen woonbootdak is extra groen in de buurt wat zorgt voor een mooi uitzicht, minder hitte, filtering van CO2 en stimulering van de biodiversiteit. Ook verlaagt het omgevingsgeluid en energieverbruik in de boot. Door: Ilonka Brugemann.
2226 stemmen.

Buurt Groen Samen Doen!

De buurt wordt vergroend door de aanleg van een groenperk op het Ambonplein. Het aanleggen van het perk gebeurt door een hoveniersbedrijf. Zorg en onderhoud gebeurt door buurtbewoners, waaronder buurtinitiatief ‘de Groene Buren’ is betrokken. Door: Marieke ’t van Pad.
2201 stemmen.

Groen perk Veemkade

Aan de Veemkade wordt de bestaande stalen buis die wild parkeren tegengaat vervangen door een groen perk. Dit plan zorgt voor groen aan de kade, zonder dat het kenmerkende havenkarakter verandert. Voetgangers kunnen voortaan oversteken via doorgangen tussen de perken. Door: Sytse de Maat.
2114 stemmen.

Bewoners vergroenen het Baron G.A. Tindalplein

Ter vergroening van de buurt komt er een ontmoetingsplek op het Baron G.A. Tindalplein aan de Panamakade. Het plein wordt een aantrekkelijke plek waar buurtbewoners samen kunnen komen. Er komen plantenbakken met zitvlakken wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit door het planten van meerjarige, onderhoudsarme planten. Dit initiatief is ingediend door de groencommissie van appartementencomplex ‘De Sfinx’ en buurtgenoten. Door: Lotje Vermeulen.
1954 stemmen.

Weggeefwinkel Life&Style

Life&Style is een bewonersinitiatief uit de Indische Buurt die zich inzet voor duurzaamheid door kleding en spullen een tweede leven te geven. Om de weggeefwinkel draaiende te houden is er materiaal nodig waarvoor dit project is opgezet. Het project draagt bij aan duurzaamheid door bruikbare spullen her te gebruiken wat zorgt voor minder afvalproductie en besparing van grondstoffen, omdat er geen nieuwe kleding gemaakt hoeft te worden. Life&Style zet zich in voor mensen die het minder breed hebben. Door: Ouarda El Morabet.
1924 stemmen.

Sport- en spelactiviteiten in de Indische Buurt

Het doel van dit plan is het stimuleren van een actieve leefstijl van de kinderen uit Indische Buurt, Oostelijk Havengebied. Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl en sociaal en persoonlijk welzijn. Er komen sport- en spelactiviteiten op de speelpleinen van Cruyff Kooi voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud. Jongeren worden zo gemotiveerd om meer te bewegen en gestimuleerd in hun talentontwikkeling. Door: Zolikha El Kaddouri.
1906 stemmen.

Armoede bestrijding: schakel op tijd hulp in!

Buurtpreventie team staat klaar voor bewoners van de Indische Buurt om te ondersteunen bij geldzaken. Het team bestaat uit zes buurthulpverleners. Zij vangen buurtbewoners op en helpen met het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen. Tijdens spreekuren of een huisbezoek vertellen bewoners waar ze hulp bij nodig hebben. Team Buurtpreventie staat klaar om samen te zoeken naar oplossingen. De spreekuren zijn op de Meevaart, de Vonk en Buurtkamer in Oost. Door: Ibtisam Nahari.
1896 stemmen.

De Buurtkringloop zorgt voor verbinding!

De Buurtkringloop in de Indische Buurt is een plek waar bewoners elkaar ontmoeten en waar duurzaam gebruik wordt gemaakt van kleding en spullen door deze te recyclen. Er worden evenementen georganiseerd en organisaties en stichtingen uit de buurt zijn welkom om hun kennis te delen. Thema’s voor de evenementen zijn: sociaal, duurzaamheid, cultuur. Iedereen is welkom. Door: Lara Jongejans.
1888 stemmen.

Aanpak hoek plantsoen Timorplein en Borneostraat

Door wildbegroeiing en slecht onderhoud van het plantsoen is een gevaarlijke verkeerssituatie en onverzorgd beeld ontstaan. Het voorstel is om het plantsoen te betrekken bij het plein en gras aan te leggen en/of betegelen en banken te plaatsen. Met als uiteindelijk resultaat een overzichtelijk, net en bruikbaar groen plantsoen voor recreatie. Door: Bas van Tol.
1868 stemmen.