Home Overzicht Woningen in plaats van buurthuis in Danie Theronstraat?

Woningen in plaats van buurthuis in Danie Theronstraat?

0

‘De een vindt het een mooi gebouw de ander noemt het een afschuwelijk pand. Het markante poortgebouw aan de Danie Theronstraat moet, als het aan het gemeentelijk vastgoedbedrijf ligt, plaats moeten maken voor woningen. Erfgoedvereniging Heemschut is het daar niet mee eens en heeft de monumentenstatus aangevraagd.

Het opvallende gebouw uit 1975 is ontworpen door de beroemde architect Pi de Bruijn. Het is deels over de straat gebouwd, doorzichtig door het vele glas dat is gebruikt en de architect heeft primaire kleuren als geel, wit en donkerblauw in de gevel verwerkt. Heemschut noemt de architectuur een typisch tijdsbeeld en wil het vanwege de culturele waarde de monumentenstatus geven. In 1976 bekroond met de Merkelbachprijs, een belangrijke architectuurprijs.

Zeldzaam gebouw
Heemschut heeft al in 2017 architectuurhistoricus Michiel Kruidenier verzocht om het gebouw uitvoerig te onderzoeken en te beschrijven. In zijn rapport concludeert hij, dat het een zeldzaamheid is in zijn soort en dat het een eervolle vermelding verdient in de moderne Architectuurgeschiedenis ook al contrasteert het met de Amsterdamse School architectuur van de buurt.

Herbestemming mogelijk
‘Met zulke contrasten heeft Heemschut geen moeite als er maar rekening wordt houden met de maat en schaal van de buurt’, schreef Jaap Kamerling van Heemschut in oost-online. ‘Het gebouw vertegenwoordigt voor Amsterdam een aanzienlijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis. Herbestemming van het bijzondere gebouw moet zeker mogelijk zijn voor deze parel van de buurt.’

‘Niet meer van deze tijd’
Na ruim veertig jaar sloot het Buurtcentrum, dat in het gebouw aan de DanieTheronstraat was gevestigd, in mei 2016 haar deuren. Het was een huiskamer van de buurt. Er werd vergaderd, er werden alle mogelijk cursussen gegeven. Er werd gefeest, gegeten, etc. Het buurt- en opbouwwerk, zoals dat in de jaren zestig in diverse Nederlandse steden werd ingericht, zou anno 2016 ‘niet meer van deze tijd’ zijn.

Geen belangstelling corporaties
In 2016 besloot de gemeente zes gemeentelijke panden te verkopen en te transformeren tot sociale huurwoningen. Minimaal de helft van die woningen zou voor de eerste tien jaar zijn bestemd voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het gebouw aan de Danie Theronstraat stond ook op de lijst van te verkopen panden, maar geen enkele corporatie bracht op dat pand een bod uit…

Particuliere ontwikkelaar
In het pand waar Boost Oost sinds 2017 activiteiten ontplooit, wordt nu aangeboden aan particuliere ontwikkelaars. Ook weer onder de voorwaarde dat de helft van het gebouw de eerste tien jaar wordt bestemd voor de huisvesting van statushouders. Heemschut vreest dat de nieuwe eigenaar het gebouw sloopt voor nieuwbouw. Of dat het gebouw zal worden verminkt als het  wordt aangepast voor bewoning.

Boost Oost laatste gebruiker?
Boost Oost is sinds 2017 gebruiker van het gebouw. Het een ontmoetingsplek waar vluchtelingen en bewoners uit de hele stad samenwerken aan verbinding, integratie en perspectief. In de eerdere plannen van de gemeente zou in het pand opvang voor dertig vluchtelingen komen. Hierdoor zou Boost zes taallokalen moeten inleveren, en zou het pand flink moeten worden verbouwd. Boost heeft met de gemeente een contract van steeds een halfjaar. Hoe lang zij er nog kunnen blijven is onduidelijk.