Home Overzicht Zandbergen Galileïplantsoen opgeruimd, gras kan weer groeien

Zandbergen Galileïplantsoen opgeruimd, gras kan weer groeien

0

Twee jaar lang wachtten hoge zandbergen nutteloos op het inrichten van een opslagplaats. Die kwam er niet. Het materiaal voor het groot onderhoud van de buurt werd gewoon bij het werk afgeleverd. De bouwkeet kreeg een plek bij de Polderweg. Over enige maanden is het Galileïplantsoen weer beschikbaar voor de bewoners. Nu zorgen heel wat hekken ervoor dat het gras weer kan groeien.

‘Deze zomer kunt u weer volop genieten van het groen in het Galileïplantsoen.’ Dat laat de aannemer van het groot onderhoud Middenmeer weten. ‘Afgelopen week is een nieuwe zilverlinde geplant, zijn de bankjes en prullenbak teruggeplaatst en is gras ingezaaid. De net ingezaaide perken kunnen nog niet worden betreden, daarom staan er nog maximaal twee maanden hekken omheen. Inmiddels is het plantsoen opgeruimd en is het pad weer begaanbaar gemaakt.’

Een toelichting hangt achter het hek en is niet te lezen.

‘Aan het Galileïplantsoen wordt nu een grote bouwplaats ingericht waarbij het schuine gedeelte van het plantsoen wordt opgehoogd.’ Zo luidde het bericht op 20 januari 2022 in oost-online.

De bewoners aan het plantsoen waren des duivels toen ze in 2022 opeens hoorden dat er op 18 februari van dat jaar een vergunning voor het opslagterrein was verleend. Opeens werd hun mooie plantsoen verpest zonder dat ze iets wisten over de omvang en aard van de visuele schade. De bewoners hadden tevoren geen inzage gekregen. Dat was niet nodig meende toenmalige wethouder, want dat was een kwestie van uitvoering. Daarbij was volgens hem van participatie vooraf geen sprake. Wel gaf de gemeente toe dat de communicatie met de buurt beter had gekund. Daarop volgde een reeks juridische procedures aangespannen door de bewoners. In februari van dit jaar bleek dat de procedures pas zouden eindigen nadat het werk aan het groot onderhoud zou zijn afgerond. Zonder zichtbare problemen zijn de werkzaamheden in Middenmeer-Noord gewoon doorgegaan. De zandbergen zijn opgeruimd en het Galileïplantsoen wordt weer plantsoen.

Zo heeft het Galileïplantsoen er vele maanden bij gelegen