Home Overzicht Zilverlinde op Galileïplantsoen krijgt gezondheidsbehandeling

Zilverlinde op Galileïplantsoen krijgt gezondheidsbehandeling

0

De groeiplaats van de zilverlinde, die staat op het terrein waar de opslag van bouwmaterialen is gepland op het Galileïplantsoen, wordt verbeterd. De gezondheidsmaatregelen voor de boom nemen enkele dagen in beslag. Het opslagterrein voor materiaal, dat nodig zou zijn voor groot onderhoud in Middenmeer Noord, is al sinds begin vorig jaar in aanleg. De rechter legde al enige malen de aanleg stil.

In de bouwapp meldt de aannemer dat de boom wordt belucht, voorzien van voedingsstoffen en nieuwe bomengrond. Het wordt grondig aangepakt. Er wordt gewerkt met een compressor met speciale lans. Daarmee worden de voedingsstoffen, opgelost in water, via voedingspijlers aangebracht. Voor het maken van die voedingspijlers wordt een zuigwagen ingezet. De opgezogen grond wordt vervangen door nieuwe bomengrond. De app waarschuwt voor (enige) geluidsoverlast. Ook het fietspad wordt voor een deel afgezet. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het fietsverkeer te regelen. Het werk vindt plaats tussen 28 en 30 augustus.

Uit een ‘Bomen Effect Analyse’ van vorig jaar blijkt dat er aan de bomen op de opslagplaats in aanleg al onherstelbare schade is aangericht. Alleen al in de eerste vijf jaar een verlies van minstens negen bomen, die tot bijna een eeuw oud zijn.

Reactie

In tegenstelling tot de analyse waarvan ook melding is gemaakt in Het Parool is er geen sprake is van grote schade, alleen wat lichte schade tot nu toe aan de takken. We hebben aan de zuidkant van het Galileïplantsoen geen bomen weggehaald voor onze werkzaamheden. Vanuit het onderhoudsprogramma van de gemeente is vóór onze werkzaamheden wel een Zilverlinde weggehaald. Deze boom is herplant op een andere locatie. Zodra de werkzaamheden op het Galileïplantsoen klaar zijn, zal deze herplante Zilverlinde weer terugkomen in het plantsoen. Aan de noordkant is een boom verwijderd, omdat deze al in slechte staat was als voor dat wij er aan de slag gingen. We zijn erg zorgvuldig en willen de bomen beschermen. Om de bomen te beschermen wordt ook deze grondverbetering gedaan.

Stadsdeel Oost