Home Dwars nieuws Zwerven over het Voorland

Zwerven over het Voorland

0

In 1722 kreeg hofstede Meerenburg, aan de Middenweg, de naam Voorland. Drieënveertig jaar daarvoor was het al gebouwd, maar de nieuwe eigenaar legde fraaie lanen en tuinen aan. Op Hofstede Voorland stonden in de 19e eeuw groepen oude bomen, waarin zoveel vogels broeden dat mensen er op af kwamen en Jacob van Lennep bracht er in zijn jongensjaren veel van zijn vakanties door.

Dick Feenstra

In 1934 werd boerderij Voorland gesloopt om plaats te maken voor voetbalvelden en het Ajax- stadion. In 2000 werd waar stadion de Meer stond, een woonwijk gebouwd met de naam Park de Meer. De naam van de boerderij van toen is aan het sportpark gegeven en leeft verder voort in het Voorlandpark, een juweeltje aan het Voorlandpad, dat er langs loopt en een bundeling is van lanen en wandelpaden.

Tijden van weleer
Loop je vanaf de Middenweg het Middenmeerpad op, in het aroma van een dubbele rij bloeiende oude lindebomen en in de schaduw van twee rijen hoge essen en kom je verderop op de Radioweg met die dubbele rij dikke Amerikaanse eiken, dan ervaar je iets van de tijden van weleer. Helemaal als er op één van de takken twee bonte spechten paren. Uren kan je zwerven over wandelpaden langs de groene randen van de sportvelden. Tegenover de Jaap Edenbaan staat een plattegrond met mogelijke routes.

Op het voormalig landgoed wordt heden ten dage vooral veel gevoetbald, geschaatst en ijshockey gespeeld, maar ook getennist en er wordt aan honkbal, hockey en atletiek gedaan. Naast Veldje 14, een eerbetoon aan Johan Cruyff, ligt een skatepark en drie beachvolleybalvelden, ook zijn er een skateparcours, een heuvel met glijbaan, een klimwand, waterspeeltoestellen, kun je er vissen, barbecueën en is het er goed wandelen. Langs de gracht bij het gemaal aan de Radioweg bloeien aronskelken.

Tragische afloop
In de sloten en grachten rond het sportpark laten zich sinds jaren weer meer groene kikkers horen net als voor het eerst in de paddenpoel van het Voorlandpark, waar ook een jong bruin kikkertje half in het water zat te zonnen. Twee ijsvogels vlogen dit voorjaar luid pi-wieee roepend van boom naar boom langs het grachtje naast de volkstuinen van Nieuwe Levenskracht, waar ze in een kleiwal hun hol en nest hebben. Hun paarvlucht heeft in ieder geval één jong voortgebracht, dat zich met een ouder, hangend aan lisdodde stengel heeft laten zien

Meesttijds kent het legsel met 3 of 4 eieren van de scholeksters op het dak van het twee verdiepingen hoge clubgebouw van Fortius tenminste één tragische afloop. De ouders lukt het op grind met geen enkele bescherming jongen tot bijna vliegklaar groot te brengen. Maar als het jong te vroeg het luchtruim kiest, valt het 8 meter lager op de tegels te pletter, wat steeds opnieuw gebeurt aan het eind van elk broedseizoen, al meer dan twintig jaar.

Teleurgesteld
Mensen die het sportpark beheren, vertellen enthousiast over de verfraaiing van het park, zoals de aanleg van een fruittuin, nieuwe bankjes, een tiental Italiaanse populieren dat wordt geplant en over de duizenden bloembollen die ze in het najaar in de grond hebben gezet. Ze zijn net zo enthousiast over de samenwerking met ‘Natuur je beste buur’, vrijwilligers, die nestkasten ophangen voor vogels en vleermuizen.

Zij hebben ook de Idylle gerealiseerd, een bloemen en bijenparadijs. Ze helpen om het Sportpark groener en veelzijdiger te maken. Het zijn betrokken mensen, die teleurgesteld worden als jonge aanplant wordt gejat, vernielingen worden aangericht, of brand wordt gesticht. Om nog maar te zwijgen over de grote hoeveelheid zwerfvuil op en rond de sportvelden.

Kom op, clubs, sporters, recreanten, help hun mee om er een schoon park van te maken!