Het plan van bewonerscoöperatie MeerEnergie is de beste oplossing voor een collectieve warmteoplossing in Middenmeer. Dat concludeerde wethouder Zita Pels afgelopen voorjaar na het overwegen van verschillende alternatieven voor een warmtenet in Middenmeer. Met die conclusie heeft MeerEnergie een aanvraag voor het geld dat nodig is voor de ontwikkeling van het warmtenet ingediend.

Begin oktober legt de wethouder deze aanvraag met een positief advies voor aan de gemeenteraad die er dan een besluit over neemt. Als de gemeenteraad de aanvraag honoreert, is er werk aan de winkel voor MeerEnergie. Dan moet er binnen twee jaar een professioneel warmtebedrijf zijn opgericht.

In een nieuwsbrief aan de leden van de bewonerscoöperatie meldt het bestuur dat er al een planning voor het opzetten van de organisatie klaarligt. En dat gaat dan over heel veel, van het maken van contracten tot het aannemen van medewerkers. Er komt ook een grootschalige campagne in Middenmeer om bewoners te enthousiasmeren voor de plannen. Op de algemene ledenvergadering van MeerEnergie van woensdag 27 september worden de plannen aan de leden toegelicht.

MeerEnergie wil een warmtenet aanleggen en exploiteren in Middenmeer-Noord, Linnaeusparkbuurt, Middenmeer-Zuid en het hoekje van sportpark Middenmeer-Zuid. De coöperatie telt ruim duizend leden. De voordelen van de coöperatie zijn duidelijk: de winst blijft bij de bewoners, zij kunnen zelf keuzes maken over aanbod, duurzaamheid, kosten etc. De coöperatie is niet afhankelijk van grote commerciële partijen. De verwachting is dat in 2025 de eerste woningen op het MeerEnergie warmtenet zijn aangesloten.