Home Dwars nieuws Barbaraschool gaat dicht

Barbaraschool gaat dicht

0

De Barbaraschool, meer dan 130 jaar oud en de oudste school van Amsterdam, gaat definitief sluiten. Dit nieuws werd bekend op de ouderavond van 27 maart.

Tekst en foto Ellen Ros

Te weinig kinderen gaan mee naar de tijdelijke locatie, zo blijkt uit een peiling onder de ouders. Daarom vinden bestuur en directie dat de school niet toekomstbestendig genoeg is. De (interim) directeur Hans Niehot gaf die avond toelichting: hij heeft na een belronde met alle ouders de conclusie getrokken dat met 77 leerlingen de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden.

Vorig jaar veroorzaakte het nieuws dat het gebouw (de Parochie is eigenaar) zou worden verkocht tumult. Vanwege de onzekerheid vertrokken er toen al leerlingen. De Vrienden kwamen in actie om een plan te maken om de school te behouden.

Vrienden

In 2017 is de stichting ‘Vrienden van de Barbaraschool’ opgericht. De school werd ook toen al bedreigd in haar voortbestaan. Na het nieuws van de verkoop is de stichting opnieuw actief geworden. Er is een plan gemaakt voor een kleine buurtschool met een aantal maatschappelijke functies en woningen voor leraren: Het Barbarahuis. De stadsdeelvoorzitter was enthousiast. Stadsherstel gaf te kennen te willen investeren. Een aantal organisaties steunden dit plan. Er was weer hoop.

Emoties

Een week na het bericht van sluiting spreek ik met twee leden van het bestuur van de Vrienden, Marike Barendse en Joris van Wijk. Beiden zijn nog aangeslagen door het nieuws. Hun kinderen reageerden ook geëmotioneerd op de sluiting. Heel veel tijd en energie is gestopt in een toekomstplan en het bestuur KBA Nieuw West zet er een streep door. ‘We zijn lang aan het lijntje gehouden, we kregen het gevoel echt steun te hebben van veel partijen.’ Het vertrouwen in het bestuur was al niet groot.

Marike: ‘De gemeenschap rond de Barbaraschool is uniek, een lerarenteam dat heel erg betrokken is bij de ouders en de buurt, een heel actieve oudergroep, de kinderen op school zijn een brede afspiegeling van de buurt en een schoolplein met een geweldige ontmoetingsfunctie voor de buurt! We zijn bang dat dit allemaal verdwijnt. Straks staat de school leeg want uitzicht op een nieuwe eigenaar of gebruiker is er nog niet.’

Joris: ‘De kinderen verliezen hun maatjes in de klas en hun leraren. Ze zullen worden geplaatst op scholen in de buurt, daar is een procedure voor. Maar het is niet fijn als je bijna klaar bent op je  basisschool en dan moet je op een andere school weer helemaal wennen. Een goede plek voor mijn kind is nu de eerste prioriteit.’

 Hoe verder?

Ik vraag Marike en Joris: is er nog een taak voor de Vrienden? Willen zij zich nog inzetten voor een Barbarahuis? Joris vindt dat er een Barbarahuis voor de buurt moet komen. Er moet een maatschappelijke invulling blijven voor het gebouw. Hopelijk zijn er voldoende betrokken buurtbewoners die zich hiervoor willen inzetten. Het stadsdeel bepaalt mede de toekomstige bestemming van het gebouw.

Er komt een spetterend afscheidsfeest voor de leerlingen en de buurt. Daarvoor wordt geld ingezameld met een benefietconcert op 13 mei van 14.00ot 15.45 uur.