Home Dwars nieuws Bespaar energie met Fix-Brigade

Bespaar energie met Fix-Brigade

0

Loes komt met vragen over haar energierekening en jaarnota naar het infopunt duurzaamheid in de Jungle. Haar nieuwsgierigheid is gewekt door de presentatie van Hans Bueno de Mesquito bij de Ouder Advies Raad op de eerste donderdag in juli 2022. Hij gaf daar informatie over de  Fix-Brigade. Uit zijn woorden heeft ze begrepen, dat het team bij haar thuis komt en met haar kijkt naar het energieverbruik. Ze hoopt nog wat geld te besparen met spaarlampen en op het gebruik van haar huishoudelijke apparaten. De afspraak staat genoteerd. Met haar inkomen is het advies gratis.

Ouderen Advies Raad

De Fix-Brigade maakt deel uit van Jungle: het kennis- en informatiecentrum voor duurzaamheid om de hoek bij de Dappermarkt. Het drukbezochte informatiepunt helpt bij het zoeken naar oplossingen om het wooncomfort in slecht geïsoleerde huizen te verbeteren en om de energie- rekening te verlagen.

Waar en hoe de warmte ontsnapt wordt vastgelegd met een infraroodcamera. De man achter de camera is Francis Langedijk en de man achter het infopunt is Hans Bueno de Mesquito.Francis heeft met zijn ervaring als elektricien in 2018 de Fix-Brigade mede opgericht. Hij trekt bij wijze van een safari met zijn infraroodcamera de kwetsbare wijken in op zoek naar de energielekken.

Waar staat de Fix-Brigade voor?

Het werken aan een gezond en aangenaam binnenklimaat, energiebesparing en de energietransitie zijn de uitgangspunten. De Fix-Brigade staat open voor alle klachten over kou, tocht, vocht en schimmel en voeren maatregelen uit ter verbetering van het woonklimaat. Niet geld maar duurzaamheid, het beter isoleren van woningen en de gezondheid staan voorop. Vochtige en tochtige huizen zijn een voedingsbodem voor schimmel en slecht voor de gezondheid met name voor de luchtwegen. Hoesten en benauwdheidsklachten zoals astma kunnen hierdoor verergeren.

Daarnaast biedt de Fix-Brigade ook perspectief op werk via leerwerktrajecten. Voor statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een  paar ‘goede’ handen bestaat de mogelijkheid een opleiding tot fixer te volgen en in de praktijk werkervaring op te doen. In de klas zitten inmiddels 20 deelnemers, die tot fixers worden opgeleid met uitzicht op een betaalde baan op minimumniveau. De leerlingen  lopen altijd mee met een ervaren fixer. Het oude gildestelsel van leermeester – gezel staat hiervoor model. In workshops wordt verder aandacht besteed aan de theoretische achtergrond  van de energietransitie. Buurtbewoners zijn ook van harte welkom om deel te nemen aan die workshops.

Energiebesparende maatregelen

Isoleren
De beste manier om op korte termijn energie te besparen is door je huis beter te isoleren. Dat kan al met kleine maatregelen zoals het dichten van naden en kieren, het gebruik van tochtstrippen of  het aanbrengen van radiatorfolie.

Het wegwerken van energielekken
Voor mensen die een infraroodscan hebben laten maken is op de foto duidelijk zichtbaar waar de warmte weglekt en waar de tocht vandaan komt. Er wordt een rapport opgesteld van de aanbevolen werkzaamheden. Daarna wordt er een dag gepland om alle klussen uit te voeren. Je geeft zelf aan wat je wilt laten doen. Voor mensen die minder dan 140% van het minimumloon verdienen zijn alle materialen en werkzaamheden gratis.

Het waterzijdig inregelen van de verwarming
Veel mensen weten niet hoe je de cv zuinig kan instellen en vergeten daarbij dat een cv-onderhoudscontract op veiligheid toetst en niet op energiezuinigheid of duurzaamheid.
Het ‘waterzijdig inregelen van de verwarming’ is een technische term waarbij de cv zo wordt ingesteld dat het warme water uit de cv gelijkmatig verspreid wordt over alle radiatoren. Het gaat  als volgt: de cv wordt op 60 graden gezet en met de infrarood- camera worden de temperatuurverschillen gemeten tussen de boven- en onderkant van de radiatoren. Op internet is de hele uitleg terug te vinden met illustraties en een schema.

Spaarlampen
Ook door het gebruik van ledlampen als verlichting kan op de energierekening worden bespaard. Met het uitvoeren van al deze maatregelen kun je al snel zo’n 10-30% op je energieverbruik besparen.

Samenwerking met de woningbouwcorporaties

De Fix-Brigade heeft prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en de gemeente voor energiebesparende maatregelen. Met de uitslag van de infraroodcamera kunnen de corporaties aan de slag.

Toch loopt de samenwerking in de praktijk niet zo soepel vanwege het prijskaartje dat aan het beter isoleren van de woning hangt: dubbel glas bijvoorbeeld of het plaatsen van zonnepanelen als alternatief van fossiele energie.

De corporaties hebben de wettelijke verplichting de veiligheid van de bewoners en de huizen te garanderen. Dat vraagt om goed onderhoud, verduurzamen en controle op brandveiligheid. Daarop wordt nauwelijks gehandhaafd, aldus Hans. De gemeente zou de corporaties meer moeten verplichten de woningen beter te onderhouden en dit te controleren.

Energiearmoede

Onder energiearmoede wordt verstaan als meer dan 10 procent van het inkomen opgaat aan de energierekening. Naar schatting zijn 40.000 woningen in Amsterdam slecht geïsoleerd en gaat een steeds groter deel van het inkomen naar de energierekening.
De schulden stapelen zich op en is er naar schatting bij 630.000 Nederlandse huishoudens sprake van problematische schulden. Daarvan zitten maar 200.000 daadwerkelijk in de schuldhulpverlening. Wat gebeurt er met de rest?

Door de nieuwe wet op de schuldhulpverlening stellen woningcorporaties, water-  en energiebedrijven en verzekeraars de gemeente eerder op de hoogte. De gemiddelde schulden zijn dan flink opgelopen tot gemiddeld 43.000 euro. Waar moet dan het geld vandaan komen om in de woning te investeren? De verwachting is dat door de toestand in de wereld de prijzen verder zullen stijgen en daarmee de energiearmoede toeneemt.

Landelijke uitrol

Zowel de Gemeente Amsterdam als de Europese Unie hebben subsidie verstrekt van samen ruim een miljoen euro. Daardoor is verdere groei van de Fix-Brigade mogelijk. De subsidie van de EU loopt tot mei 2023.

Klein begonnen in Amsterdam-Oost is de Fix-Brigade nu ook aan de slag in de stadsdelen Noord en Nieuw-West. Met de hulp van de Fix-Brigade begint de energietransitie in de kwetsbare wijken vorm te krijgen. De afspraken om thuis met de camera de energielekken op te sporen en de vraag om de woning te isoleren zijn nauwelijks bij te houden.

De succesformule van de Fix-Brigade is inmiddels tot Den Haag doorgedrongen. De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces een motie aangenomen om het project landelijk uit te rollen met Amsterdam als voorbeeld.

De Fix-Brigade heeft iedere vrijdag is er spreekuur van 10.00-12.00 uur in Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26 | 020 737 3326 | www.jungle.amsterdam | [email protected]

Reageren? Annette Wiese | Els Nicolas | Tunny Jongejan | [email protected] | Frank Stork 020 665 1063