Home Overzicht Bewoners geschokt na bericht over massale bomenkap in Middenmeer-Noord

Bewoners geschokt na bericht over massale bomenkap in Middenmeer-Noord

0

In drie straten in Middenmeer-Noord worden volgende week maar liefst 80 bomen gekapt. Dat staat in een bewonersbrief van stadsdeel Oost over de voortgang van het groot onderhoud van Middenmeer-Noord. Daarna volgen nog 37 bomen in dit deel van de Watergraafsmeer. Bewoners zijn overdonderd en zijn naar de rechter gestapt. Zij vragen de voorzieningenrechter het besluit te vernietigen.

De vergunning voor de bomenkap is al in 2021 verleend, maar de vergunning blijkt niet te voldoen aan de wettelijke eisen. Zo wordt de vergunning niet aangegeven op welke locaties de bomenkap betrekking heeft. Daardoor hebben belanghebbenden niet kunnen weten om welke bomen het gaat. Voor bewoner Walter Heeroma, die bij de voorzieningenrechter bezwaar heeft gemaakt, zou het kappen van de 80 bomen aan de Hogeweg, Copernicusstraat en Newtonstraat resulteren in een substantiële verarming van de woonomgeving hem en van medebewoners. Ook zou het één tot enkele decennia duren voordat de herplant een reële vervanging oplevert.

De gemeente heeft in de vergunning niet aannemelijk gemaakt dat het aanleggen van een warmtenet in de betreffende straten niet mogelijk is zonder het kappen van de betreffende 117 bomen. Ook heeft de gemeente verzuimd de omwonenden in overleg over het kappen te betrekken of zelfs hen tevoren te informeren. Wel heeft de gemeente over allerlei andere aspecten van de aanleg van het warmtenet uitvoerig geïnformeerd en de mogelijkheid tot overleg heeft geboden.

Door de extreem korte periode tussen ontvangst van de bewonersbrief en het indienen van het bezwaar was er voor Heeroma geen mogelijkheid om de mening van medebewoners te peilen. Hij verwacht evenwel te kunnen aantonen, dat zijn bezwaren tegen de kap van 117 bomen in Middenmeer Noord, door veel medebewoners worden gedeeld.

Het stadsdeel kon nog niet reageren. Woensdag is de zitting van de voorzieningenrechter. Tot dat moment zal er niet worden gekapt.