Home Overzicht Bewoners willen duidelijkheid over industrie middenin woonblok

Bewoners willen duidelijkheid over industrie middenin woonblok

0

Als passant zie je op de Middenweg op nummer 51-H slechts de ingang van het voormalige autoverhuurbedrijf Adams Rent a Car. Maar er achter schuilt een grote garageloods. Die moet na vertrek van Adams plaats maken voor iets wat ‘huisvesting creatieve industrie’ heet. De bewoners rond de loods zijn ongerust en weten niet wat er boven hun hoofd hangt. Zij zijn amper betrokken bij de plannen van de projectontwikkelaar.

De gemeente heeft al vergunning verleend voor een  ‘bedrijvenverzamelgebouw voor creatieve industrie’ met een oppervlakte van 1.800 m2 op het binnenterrein dat wordt begrensd door de Middenweg, Hogeweg, Bredeweg en Linnaeuskade. Alles bij elkaar gaat het dus om veel bewoners die er mee te maken krijgen. Echter, de omwonenden, de direct belanghebbenden, zijn niet betrokken bij deze verandering die van grote invloed zal zijn op hun leefomgeving. Zij hebben de gemeente gevraagd de vergunning in te trekken.

Je zou toch denken dat de omwonenden met een nieuwe invulling als ‘creatieve industrie’ in plaats van ‘stalling/garage’ tevreden zouden zijn. Niets is minder waar. ‘Wat is creatieve industrie?’, vragen zij zich af. ‘Schep duidelijkheid in het begrip creatieve industrie en baken duidelijk af welke bedrijven zich er wel en niet mogen vestigen.’

Volgens projectontwikkelaar Bureau Amsterdam (geen gemeentelijke instelling) zouden in het nieuwe gebouw tussen de 35 en 55 mensen gaan werken. Voor zo’n grote oppervlakte lijkt dat niet realistisch, laten de omwonenden weten. Om de huur te kunnen dragen zullen er veel meer mensen inclusief onderhuurders gaan zitten. Daarmee zou het totaal aantal eerder op ruim 200 tot 225 mensen komen. In de vergunning zijn daar geen voorwaarden aan gesteld.

Restricties aan de milieueffecten zijn in de vergunning niet gesteld, ook niet aan het gebruik van het complex en de bijbehorende buitenruimte. Dit betekent volgens de omwonenden dat de weg wordt vrijgemaakt voor gebruikers om overdag, ’s avonds en ’s nachts geluid te produceren, terwijl de ruimte tussen de omringende woningen de geluidsoverlast niet verdraagt: de omringende woningen werken als een klankkast.

Volgens de vergunning mogen gebruikers en bezoekers niet op het terrein zelf parkeren. Zij zullen dus in de nabije omgeving proberen te parkeren, waar al een hoge parkeerdruk heerst. Door het omzetten van de functie stalling/garage naar creatieve industrie gaat de gemeente in tegen haar beleid Amsterdam Autoluw dat juist het beter benutten van bestaande garages propageert.

Door de omwonenden zijn 35 bezwaarschriften ingediend, die nu in behandeling zijn bij de gemeente.