Home Overzicht Bouwplannen Amsteloever mogen van Raad van State doorgaan

Bouwplannen Amsteloever mogen van Raad van State doorgaan

0

De plannen voor de bouw van onder meer 1300 tot 2000 nieuwe woningen, een ondergrondse stalling voor 5300 fietsen en 100.00 tot 170.000 vierkante meter kantoren rond het Amstelstation mogen doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van een aantal eigenaren van gebouwen in de omgeving en een aantal omwonenden tegen het bestemmingsplan afgewezen.

De bezwaren van de eigenaren van kantoorgebouwen in de omgeving waaronder NL Mondriaan Property, Nationale Nederlanden en Palumbus spitsten zich toe op onvoldoende participatie, bij de totstandkoming van het bestemmingsplan, vrees voor leegstand van kantoorpanden en voor verkeersdrukte. Ook leidt het plan volgens hen tot wind-, schaduw- en galmhinder. De omwonenden verzetten zich ook tegen de bouwhoogtes die het bestemmingsplan mogelijk maken. Zij zijn daarom tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan ‘Amstelstation Amsteloever’ dat de gemeenteraad werd vastgesteld stationskwartier Amstel wordt aan de westzijde begrensd door de Amstel, aan de noordzijde door de Ringdijk, aan de oostzijde door het spoortalud en aan de zuidzijde door de Weespertrekvaart. Er wordt in het bestemmingsplan uitgegaan van een stevige verdichting en ruimte voor wonen, werken en grootstedelijke voorzieningen.

NL Mondriaan Property, Nationale Nederlanden en Palumbus vrezen onder meer voor een aantasting van hun ondernemersklimaat. Ze kwamen met verschillende argumenten waaruit moest blijken dat het plan niet door kon gaan. Zo zou de leegstand in het gebied nu al toenemen en met de komst van de nieuwe kantoren zou dat dus nog meer. Er zouden nu vooral relatief kleine tot middelgrote huurders in de kantoren zitten, grote gebruikers zouden eerder interesse hebben in Zuidoost of de Zuidas. De Raad van State vond niet dat het argument over de leegstand aannemelijk gemaakt was.

Zo lieten ze zelf verkeersonderzoek doen. Een van de conclusies van dat onderzoek was dat er geen oplossing geboden werd voor de toename aan verkeersdrukte in het plangebied, die op dit moment al groot is. Hierbij werd gedoeld op de fietsers die voor de ingang van de parkeergarage van de Mondriaantoren fietsen. De toename van het aantal fietsers was ook geen reden om het plan te blokkeren, omdat ‘het voorliggende plan geen bijdrage hoeft te leveren aan het oplossen van een bestaand verkeersprobleem in het plangebied en de omgeving ervan’.

De werkzaamheden aan het gebied gaan nog tot en met 2030 duren.

Lees ook Aan de Amsteloever komen woningen en kantoren en hoogbouw tot 135 meter
De uitspraak van de Raad van State