Het Buurtmuseum Indische Buurt gaat samenwerken met het Amsterdam Museum en de Oba. In de bibliotheek aan het Javaplein gaat het museum in het voorjaar en in het najaar tentoonstellingen organiseren en daar mag het museum ook van andere faciliteiten gebruikmaken. Het Amsterdam Museum gaat vooral ondersteunen met expertise en audiovisuele middelen.

Initiator Rob van Veelen verheugt zich op de samenwerking. ‘Hierdoor kunnen we ook een professionaliseringsslag maken. Daar wordt inhoud en vorm aangegeven door Tanja Bubic en Eefje de Neeling, die nu de dagelijkse coördinatie doen. Naast hen zijn meerdere enthousiaste mensen verder betrokken.’ Rob van Veelen blijft wel verbonden als adviseur.

Van Veelen hoopt met de nieuwe mogelijkheden van maatschappelijke betekenis te kunnen blijven, nog meer mensen te interesseren voor de geschiedenis van de Indische Buurt en mensen aan te sporen elkaars verhalen te delen door vertellen. ‘We doen het nooit alleen. Onze projecten voeren we altijd uit samen met de buurtbewoners en organisaties in de buurt.

De eerstvolgende tentoonstelling is gewijd aan het woon(on)recht in de jaren zeventig en tachtig in de Indische Beweging. Er komen verhalen en foto’s en voorwerpen uit deze roerige periode. Het heeft ook actuele relevantie door het thema van verzet tegen maatschappelijke ongelijkheid en de huidige wooncrisis en woningnood. Voor het najaar staat ook al een tentoonstelling gepland, samen met de Ethiopische gemeenschap over alledaagse gebruiksvoorwerpen, rituelen en verhalen uit het land van herkomst en in het land van aankomst.

Het Indische Buurt Museum blijft wat het is. Geen vaste plek en geen gebouw met witte muren en fluisterende mensen, maar juist een setting waarbinnen spontane praatjes ontstaan tussen onbekenden. ‘We zien de wijk als een canvas waar we tijdelijk verhalen van buurtgenoten een podium geven.’

Check www.buurtl.museumib.nl.