Op de plaats van café de Omval bij de Weespertrekvaart komt een nieuw gebouw. Ontwikkelaar Spectrum, Circulair House gaat het bouwen en wilde het café in z’n geheel behouden. Nu blijkt dat de staat van het gebouw zeer slecht is. De kans is groot dat het café instort en daarom is behoud van het gebouw niet mogelijk.

Toch wil de ontwikkelaar de cultuur en het verleden van de Omval terugbrengen in de nieuwbouw. Hij bouwt daarom een kopie van het café dat precies op het oude lijkt. Een aantal originele onderdelen van het oude café wordt teruggeplaatst.

De plannen voor Spectrum omvatten niet alleen het gebouw waarin café de Omval is opgenomen, maar er is ook voorzien in ruimte voor horeca, buurtactiviteiten, bedrijven en kantoren. Interessant is ook dat de ruimtes on de sporen worden veranderd in plekken voor kunst en cultuur. Onder de sporen komt ook een doorgang voor voetganger om het gebied vanaf de Spaklerweg beter bereikbaar te maken voor voetgangers.

Café de Omval in het nieuwe Spectrum