Home IJburg Cameratoezicht op en rond Piet Zwarthof

Cameratoezicht op en rond Piet Zwarthof

0

In januari oktober is er een explosie is geweest bij een pand op het Piet Zwarthof. Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde. Omwonenden voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving. Voor de burgemeester is dat aanleiding voor cameratoezicht.

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen die noodzakelijk zijn om de openbare orde te kunnen handhaven. De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde afgewogen met de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

Het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal onmiddellijk worden ingetrokken als het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.