Home IJburg Cameratoezicht op en rondom de Pampuslaan verlengd

Cameratoezicht op en rondom de Pampuslaan verlengd

0

De burgemeester heeft besloten het cameratoezicht op en rondom de Pampuslaan te verlengen tot en met 31 december 2023. Het cameratoezicht wordt verlengd vanwege aanhoudende overlast en nieuwe (gewelds)incidenten in de straat en omdat er nog steeds sprake is van onrust onder de bewoners.

Het aantal incidenten is ondanks de genomen maatregelen nog steeds onaanvaardbaar hoog. Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen die noodzakelijk zijn om de openbare orde te handhaven. Maar ook om het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen en strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied te voorkomen.

De burgemeester volgt de verstoringen van de openbare orde op en rondom de Pampuslaan permanent. Het besluit voor het instellen van cameratoezicht zal onmiddellijk worden ingetrokken wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.