Home Oostelijk Havengebied Stadsdeel ziet het als eer als Slavernijmuseum in Oost komt

Stadsdeel ziet het als eer als Slavernijmuseum in Oost komt

0
Foto Stadsarchief Amsterdam.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost en de stadsdeelcommissie zijn blij met de beoogde locatie van het Nationaal Slavernijmuseum op de kop van het Java-eiland. Zij zien het als een eer om het belangrijke museum in Oost te huisvesten. Dit biedt volgens hen de kans om de verbinding te maken tussen onder meer het Nationaal Slavernijmonument, het Wereldmuseum en de komst van het Suriname Museum en om ondernemerschap en economie rondom het museum een impuls te geven.

Staatssecretaris Fleur Gräper van Cultuur en de cultuurwethouder Touria Meliani vroegen advies aan onder meer het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost en ook aan de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. De stadsdeelcommissie kon zich vinden in het advies van het dagelijks bestuur aan de wethouder.

In het advies wordt onder meer gesproken over de parkeermogelijkheden en bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Voor dat laatste punt ziet het stadsdeel de voorgestelde ontsluiting over het water als zeer aantrekkelijke optie. Niet alleen als toevoeging voor de beleving van het bezoek aan het museum, maar ook als ontlasting van de toevoer van bezoekers die anders via de Jan Schaeferbrug zullen reizen. Het bestuur vraagt het college aandacht te schenken aan de afwikkeling van de bezoekers aan het museum.

Nadrukkelijk wordt gewezen op het belang om bewoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken bij de planvorming en gesprekken te voeren over de impact en noodzakelijke voorwaarden om de leefbaarheid en draagkracht van de buurt in balans te houden. Ook is het belangrijk om tijdens de uitvoering rekening te houden met de impact van projecten in de omgeving, in het bijzonder de ontwikkeling van de Oostbrug. De komst van het museum aan de ene kant van het Java-eiland en de Oostbrug aan de andere kant zal gevolgen hebben voor de drukte op het eiland.

Het stadsdeel vraag ook aandacht voor de periode tussen het besluit dat het museum op de Kop Java-eiland wordt genomen  en het moment dat de deuren open gaan. Er moeten duidelijk afspraken worden gemaakt over wie er verantwoordelijk is voor wat er op deze locatie gebeurt en wie het onderhoud doet.

De verwachting is dat het museum in 2030 de deuren zal openen.