Home Dwars nieuws Column | Veiligheid voorop

Column | Veiligheid voorop

0

Column | Als stadsdeelvoorzitter heb ik me de afgelopen vier jaar dagelijks ingezet voor minder overlast en onveiligheid in onze buurten. We willen Oost veiliger maken, want er gebeurt helaas nog een hoop narigheid. Veiligheid gaat ons allemaal aan.

De column van stadsdeelbestuurder Maarten Poorter

Als we de stadsdelen vergelijken valt gelukkig op dat Oost het steeds beter doet. We staan na Zuid op tweede plek in het lijstje van veiligste stadsdelen. Maar het gemiddelde cijfer voor Oost mag dan steeds beter worden, als je pech hebt in een straat te wonen met veel overlast, dan heb je echt helemaal niets aan dat mooie gemiddelde. Dan wil je zo snel mogelijk dat die onveiligheid stopt. Continue overlast is echt onacceptabel.

Met name in Oud-Oost waren te veel hardnekkige overlastlocaties. Het Krugerplein, de Mauritskade, het Dapperplein, de Eerste Oosterparkstraat, de Roomtuintjes en de Oetgenstraat. De afgelopen jaren hebben we samen met de politie en buurtorganisaties voor deze plekken ingezet op extra maatregelen. Per straat of buurt hebben we samen met bewoners en ondernemers een plan van aanpak gemaakt. Daarbij kijken we niet alleen naar extra inzet van de politie en handhaving, maar vooral ook naar wat jongerenwerk, woningcorporaties, stadsbeheer of ondernemers kunnen doen. We willen overlastgevers niet alleen wegjagen of oppakken: we willen ze ook helpen naar een betere toekomst. Veiligheid en zorg gaan vaak hand in hand.

Op de meeste van de overlastplekken hebben bewoners zelf ook het heft in eigen hand genomen. Neem bijvoorbeeld de Mauritskade / Andreas Bonnplein. Deze buurt had ontzettend veel overlast van intimiderende mannen die rondhingen op de ventweg voor het gebouw van de HvA. Politie en stadsdeel hebben stevig ingezet op de raddraaiers en er is een camera geplaatst. Maar nog belangrijker in mijn ogen: bewoners en ondernemers zijn samengekomen en hebben de hangplek terug geclaimd door positiviteit terug te brengen: plantenbakken, een pop-up terras met klapstoelen, een buurtfestival en een tijdelijke tentoonstelling over de buurt. De politie en handhaving zijn op basis van observaties van buren vaker gaan surveilleren en werken dus samen om het in stand te houden.

Rond het Krügerplein hebben we een samenwerking met een buurtfamilieteam. Zij gaan de straat op om jongeren aan te spreken. In de Pieter Vlamingstraat hebben bewoners brede geveltuinen aangelegd om het hangen in de portieken onaantrekkelijk te maken. Op het Dapperplein hebben bewoners en ondernemers ‘Dappere bomen’ in verplaatsbare bakken op het plein gezet om auto’s te weren.

Samen houden we Oost veilig.