Home Dwars nieuws Dagbesteding: gezelligheid en een traktatie

Dagbesteding: gezelligheid en een traktatie

0

Voor ouderen bestond vóór de coronacrisis een scala aan voorzieningen. Denk aan gezamenlijke maaltijden, begeleid vervoer, ouderensociëteiten, gesprekskringen, koffieochtenden, gezamenlijke bezoeken aan culturele voorzieningen, Meer bewegen voor Ouderen en begeleiding door vrijwilligers. Nu zijn al die dingen stilgelegd.

Ouderen Adviesraad Oost 

Zo waren er ook centra voor Dagbesteding voor Ouderen. Maar nu klinkt het alsof het allemaal iets is uit een grijs verleden. Laten we ervan uitgaan dat alles weer snel terugkomt. En misschien zijn bij het verschijnen van dit nummer bepaalde beperkende maatregelen, zoals het trieste verbieden van bezoek aan verpleeghuisbewoners, versoepeld.

Van alles te doen
Wat is die dagbesteding? Voor wie is het bestemd? En op welke manier kan men er gebruik van maken? Wanneer je ouder wordt, kan er een moment komen, dat het moeilijk wordt om thuis te blijven wonen. Maar het streven vanuit de regering is al jarenlang om lang thuis te blijven wonen, ook als dat moeilijk wordt ondanks thuiszorg. Groepswonen is vaak een uitstekende oplossing om de ouderen elkaar te laten ondersteunen.

Als je niet meer permanent in je eigen woning kunt verblijven, kan je als oplossing naar de dagbesteding, waar verzorging is en tegelijk ook van alles te doen. De dagbesteding is bijvoorbeeld voor mensen die door geestelijke omstandigheden de weg een beetje kwijt zijn. Het kan zijn dat er geen partner (meer) is, dat de partner overbelast is; of dat er sowieso geen mantelzorg beschikbaar is. Of het chronisch lichamelijk lijden is zo langdurig, bijvoorbeeld na een ernstige beroerte, dat verandering van omgeving op gezette tijd zinvol is. Dat kan ook gelden voor jongere ouderen.

Een geregeld aanbod van activiteiten en gezelligheid remt verdere geestelijke achteruitgang. Men doet zijn best die gezelligheid met koffie en een traktatie te bevorderen. Sommige deelnemers hebben het nog nooit zo gezellig gehad! Je kunt je deelname aan de dagbesteding ook beperken tot één of een aantal dagen of dagdelen in de week. De activiteitenbegeleiders zijn gekwalificeerd om deze groepen te begeleiden, maar een opleiding in de zorg is ook welkom. Soms zijn er vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen.

Voor ouderen bestond vóór de coronacrisis een scala aan voorzieningen. Denk aan gezamenlijke maaltijden, begeleid vervoer, ouderensociëteiten, gesprekskringen, koffieochtenden, gezamenlijke bezoeken aan culturele voorzieningen, Meer bewegen voor Ouderen en begeleiding door vrijwilligers. Nu zijn al die dingen stilgelegd.

 Mooiste tijd
Voorheen bestonden er heel wat verpleeg- en verzorgingshuizen voor permanente bewoning. Daar kon je relatief gemakkelijk worden gehuisvest. Sommigen beleefden er de mooiste tijd van hun leven in dat lichte en zonnige tehuis. Al waren er ook huizen waar het absoluut geen pretje was om er te wonen. Wie heeft ooit gehoord van Huize Linquenda aan de Prins Hendrikkade? (Graag een bericht aan de redactie.)

Tehuizen zijn, daar waar mogelijk, inmiddels gesloten. Bovendien nemen de mogelijkheden om mensen thuis te blijven verzorgen toe. Desnoods de hele dag. Het moet wel heel erg met je gesteld zijn voor je een woonplek in een van de huidige ouderencentra toegewezen krijgt.

Dagopvang of dagbesteding
Voor dagbesteding kun je een indicatie krijgen. De huisarts kan daar een rol in spelen, maar ook de thuiszorg kan dit aankaarten en kent de plekken. In dat geval zul je er met zachte drang naar toe geleid worden: ‘Ga in ieder geval een keertje kijken’. De afdeling WMO coördineert dit alles vanuit de gemeente en zorgt voor de financiering. Ooit had dagbesteding met indicatie een aparte naam: dagopvang. Maar die term kom je niet meer tegen. Het centrum waar je naartoe gaat beschikt over de juiste kwalificaties. De specifieke centra voor mensen met een indicatie worden beheerd door Amstelring. Ze bevinden zich buiten Amsterdam Oost, binnen of vlak naast ouderencentra, zoals het Odensehuis (voor dementie), Het Schouw, Vreugdehof, De Klinker, De Venser en het Leo Polakhuis. Vervoer vindt in dit geval plaats met het aanvullend openbaar vervoer, of met eigen vervoer. Sommige centra in Oost bieden ondersteuning, maar dan moet worden afgesproken in hoeverre men hulp kan verlenen. Voor een centrum annex ouderencentrum, zoals De Gooyer, Flevopoort en De Salon zijn de mogelijkheden iets ruimer.

Je kunt ook uit eigen beweging gebruik maken van de dagbesteding. Het aanbod is over het algemeen breed. Een lunch of maaltijd kan geserveerd, dan wel in het huisrestaurant gehaald worden. Er is medisch personeel beschikbaar voor bepaalde noodzakelijke medische handelingen. Incidenteel gaat men gezamenlijk de deur uit.

Vanzelfsprekend zijn de centra voor alle bevolkingsgroepen en culturen. Maar er zijn centra die dagbesteding aanbieden aan afzonderlijke migrantengroepen. Juist migrantenouderen zijn de Nederlandse taal nogal eens onvoldoende machtig, vooral voor hen is zo’n voorziening zinvol.

Beschermende deken
Dagbesteding in de brede zin des woords wordt op meer plekken aangeboden. Bijvoorbeeld in servicecentra als De Kraaipan en de Salon. Dit duurt veelal een dagdeel. Niet overal kan geïndiceerde zorg worden geboden. Men doet zijn best op meer plekken mogelijkheden daartoe te bieden. Overbelaste mantelzorgers kunnen ook gebruik maken van deze centra, al dan niet in gezelschap van degene die ze verzorgen. Je doet samen even wat anders!

Ach, eigenlijk is elke vorm van gezamenlijk koffiedrinken, zoals bijvoorbeeld in de Elthetokerk, in feite een vorm van dagbesteding.

Er bestaat ook zoiets als Mobiele Dagbesteding. Die richt zich vooral op mensen met psychische problemen. Dat kunnen ook ouderen zijn. Zij kunnen niet zo gemakkelijk elders heen. Goed om daar eens aan te denken bij ‘lastige’ ouderen! (telefoon 06 127 711 96)

In het kader van de transitie Wijkzorg Amsterdam, zou de dagbesteding in april opnieuw aanbesteed worden, maar dit is in verband met de coronacrisis 3 maanden uitgesteld. Thans staan alle activiteiten stil. Maar we moeten bedenken, dat het Covid-19 virus de potentie heeft om, zonder al deze maatregelen, tienduizenden slachtoffers in korte tijd te maken, vooral onder de oudere medemens. Het lijkt wel of de maatschappij een enorm deken ter bescherming heeft gelegd om al zijn ouderen. Zullen we er later dankbaar voor zijn? Of schiet die bescherming soms een beetje door? En voor als het leven weer wat normaler wordt: geïnteresseerden kunnen met elk centrum naar keuze contact opnemen. Neem eens een kijkje.

De Gooyer (Dapperbuurt) Richt zich nadrukkelijk op buurtbewoners om aan te schuiven. (Cordaan, telefoon 06 184 077 99)
De Salon, Kastanjehof (Oosterparkbuurt) Behalve Nederlandse bewoners, ook mensen met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Dagelijks activiteiten. (Cordaan, telefoon 020 462 69 00)
De Kraaipan (Transvaalbuurt) Zowel Nederlandse, als Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse groepen. Er zijn ook groepen, die zelfstandig activiteiten organiseren. (Dynamo en ZGAO telefoon 020 462 03 04)
De Boerderij, Overdiemerweg (IJburg / Diemen) (telefoon 06 282 636 45)
Flevohuis, Kramatplantsoen 101A (Indische Buurt) Ook voor mensen die slecht horend of doof zijn. (Dagcentrum De Kramat telefoon: 020 – 592 52 11)
Cultureel atelier in het Ramses Shaffy huis, Piet Heinkade 231 (telefoon: 020 665 80 01)
Zorg en Opvang, Molukkenstraat. (Indische Buurt) Vooral Surinaams-Nederlandse klanten. (telefoon 020 720 00 62)
Sipi: Stichting internationale participatie en integratie. Joubertstraat 15: Vrouwen met een Turkse achtergrond, dinsdag/vrijdag. Mannen met een Turkse achtergrond, vrijdag. Vrouwen met een Marokkaanse achtergrond, donderdag, Javastraat 124. (telefoon 020 638 2808)