100 jaar geleden werd Watergraafsmeer (WGM) geannexeerd door Amsterdam. Boze buurtbewoners hebben toen WGM symbolisch ten grave gedragen. In het kader van Open Monumentendagen organiseerde Jo Haen (Stichting Vrienden van Watergraafsmeer) op 12 september de tocht door de buurt nog een keer.

Foto’s Eddy Ellert en Henk Pouw | Tekst Arie van Tol

Op deze pagina’s ziet u foto’s van die symbolische begrafenis en van enkele oude gebouwen langs die tocht, met hier ook een korte begeleidende tekst. Op de website www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl kunt u meer lezen over o.a. deze herdenkingstocht en de gebouwen.

De Vergulden Eenhoorn is als stadsboerderij gebouwd in 1702. Voordat het in 2015 tot restaurant, café en hotel werd omgetoverd was het lange tijd een centrum voor buurtactiviteiten.

Het Rechthuis is gebouwd in 1777. Het heeft als zodanig dienst gedaan tot 1906. Daarna kreeg het een horecabestemming. In 1920 was er op het Hogewegpleintje een prachtige fontein. Wegens het drukke verkeer (!?) is de fontein in 1932 afgebroken. Sinds 2007 is er de nieuwe fontein.

Van 1880 tot 1939 reed in Watergraafsmeer de Gooische Stoomtram. Het pand van het hoofdkantoor ervan is nog altijd herkenbaar terug te vinden op de Middenweg. Ernaast staat het huis waar de laatste burgmeester van Watergraafsmeer, J.W. de Wit, heeft gewoond.

Huize Frankendael is gebouwd rond het jaar 1650. Het heeft vele bewoners en bestemmingen gehad. Onder andere heeft het gebouw enige tijd dienst gedaan als Tuinbouwschool Linnaeus. Nu huist er restaurant Merkelbach.